Algemene Ledenvergadering

maart
dinsdag
26
De agenda voor de Algemene Ledenvergadering kunt u hieronder downloaden.
Na de ALV zal de Nijmeegse Stadshistoricus René van Hoften vertellen over internationale bendes, waaronder de Betuwse bende, in en rondom Nijmegen in de periode 1740-1810. De lezing begint rond 21.00 uur na de ledenvergadering, die om 20.00 uur begint. De lezing is voor leden gratis, niet-leden betalen € 3,-
20:00

Om het bestuur te ontlasten is een werkgroep gevormd, die Feike Vlas helpt bij het plannen en eventueel organiseren van de jaarlijkse lezingen en excursies. 

Bijgaand een overzicht van lezingen, dat beschouwd moet worden als een voorpublicatie. Voor iedere lezing ontvangt u ook te zijner tijd aparte uitnodigingen.

De nieuwe werkgroep bestaat naast Feike Vlas uit Frits Hoogveld, Christha van Kleef, Huib de Vries, Jacques Zwartkruis, Bas Franses, Peter van den Broeke, Jan Willem Dalhuisen en Henk Knol. Zoals bekend bestaat er voor de dorpsquiz een aparte werkgroep.

In januari komt een lezing over het grafveld bij Bemmel, gevonden op het gebied ,waar straks de verlengde A15 komt. De datum is nog niet bekend.

Op 5 februari volgt een lezing met de titel "Gelre" door drs. René Arendsen, een van de Ridders van Gelre uit de succesvolle serie over de geschiedenis van onze provincie, die de afgelopen jaren door omroep Gelderland op de tv is vertoond. René: “De Gelderse geschiedenis is een prachtig waargebeurd verhaal, maar bleef tot nu toe zwaar onderbelicht. Zelfs hier in Gelderland. Wie de echte geschiedenis van Gelderland kent, kijkt nooit meer hetzelfde naar de omgeving waar hij of zij woont”.

Op 26 maart zal de Algemene ledenvergadering worden gehouden. Aansluitend zal René van Hoften, de Nijmeegse Stadshistoricus, een lezing houden over internationale bendes -waaronder de Betuwse bende- in en rondom Nijmegen (1740-1810).

In april zal Frits Hoogveld de lezing houden over de Kastelen rondom Elst waaronder de kastelen 'De Parck' en de 'Musschenberg' nabij Elst.

Op 21 of 22 mei zal Ferdinand van Hemmen een lezing houden over het Water als Wapen in deze regio in oktober 1944.

Dick Kruyt zal een lezing houden over de reformatie in Lent en wel in de Sint Maartenskerk in Lent. Datum is nog niet bekend.

Eind september of begin oktober houdt archeoloog Cees Koot een lezing over het kasteel van de Heren van Lent. Bij de aanleg van de zogenaamde nevengeul van de Waal werd een spectaculaire archeologische vondst gedaan, sporen van een reeds lang verdwenen kasteel.

Begin november zal de 12e dorpsquiz worden gehouden.

In voorbereiding is een lezing van Olga de Boer in december rondom Sinterklaas en kerstmis.

 

En verder:

In juni zal weer een excursie zijn. Momenteel wordt met zusterverenigingen overlegd om samen een excursie naar Münster te organiseren.

Zoals bekend bestaat Marithaime volgend jaar 40 jaar. Hieraan zal in oktober de nodige aandacht aan worden besteed met een apart programma en met muziek.