Wie het water deert, die het water keert

februari
dinsdag
4
“Wie het water deert, die het water keert”
over de bijna watersnood in het rivierengebied
tijdens de winter van 1995
Lezing door Ger de Vrieze
20:00

Van de bestuurstafel

Beste leden van Marithaime,

Het jaar 2019 nadert het einde, dus ook ons 40e verenigingsjaar.

Het bestuur wil u graag iets meedelen over de herdenking van 75 jaar bevrijding, volgend jaar, en over de wapenpanelen uit het Ambtshuis.

Vanwege de sterk afgenomen belangstelling voor de jaarlijkse excursie van Marithaime heeft het bestuur in nauw overleg met Feike Vlas, die al jaren de organisatie voor zijn rekening nam, besloten de excursie te laten vervallen. Ook lukte het niet om gezamenlijk op te trekken met de andere Betuwse historische verenigingen. Het bestuur betreurt het besluit, maar het kan niet anders.

Met de volgende woorden leidde de voorzitter aan het einde van de Algemene ledenvergadering dit onderwerp in:

"Met een verwijzing naar art.29 van het Huishoudelijk Reglement wil het bestuur een voorstel doen tot het verlenen van het erelidmaatschap."

Onlangs heeft Marithaime een schenking ontvangen uit een nalatenschap van iemand die veel interesse had bij de lokale geschiedenis. De schenker, die zelf anoniem wil blijven, maar gaf wel als doel van deze schenking aan om het te gebruiken voor de instandhouding van werkzaamheden van Marithaime, zoals in de statuten is omschreven.

Het bestuur is dankbaar voor deze schenking en zal zich beraden over de besteding ervan.

Op deze pagina melden we korte zaken die in de bestuursvergadering besproken zijn.

Laatste update juni 2018.