marithaime_logo_gelige_bg_340x156
Beste lezer,

Met de maand april hebben we de tijd van de coronamaatregelen achter ons gelaten.

Op 12 april was de lezing van Lotte Jensen over de nalatenschap van Napoleon. De zaal was met ruim 60 personen goed bezet. Haar startvraag was direct intrigerend: was Napoleon een schurk, die veel jonge levens heeft opgeofferd aan zijn ambities om keizer te zijn van een groot deel van Europa of was hij in een aantal opzichten een man, waar we veel aan te danken hebben? Lotte bleek een vlotte verteller en wist veel anekdotes.

Vanwege de aanleg van de toegangsweg naar Railterminal Gelderland en Knoop 38 worden aan het begin van de Reethsestraat archeologische opgravingen uitgevoerd. Belangstellenden waren op 19 april welkom om kennis te nemen van de opgraving en de manieren van werken. Op de dag zelf waren 222 leerlingen van basisscholen de opgravingen komen bekijken. Het terrein is een rijksmonument en uit de opgravingen is gebleken dat op een diepte van 1.5 meter bewoningselementen te vinden zijn uit de ijzertijd, de Romeinse tijd en de Late middeleeuwen. Er zijn contacten gelegd en mogelijk in combinatie met andere opgravingen (Dorpsstraat, St. Maartenstraat, Brienenshof) kunnen we hier later uitvoeriger op terugkomen.
Bij de Reethsestraat is een 3000 jaar oude sikkel gevonden (foto: Huib de Vries).
2022-04 sikkel Reeth
Vanwege corona moest de officiële onthulling van de wapenpanelen uit het Ambtshuis steeds worden uitgesteld. Op 30 april is het echter zover. Om te beginnen vindt de overdracht plaats van het Polderdistrict, de huidige eigenaar, naar de gemeente. De overdracht zal plaatsvinden in aanwezigheid van betrokkenen bij het project, maar ook oud-bestuurders van het polderdistrict. De wapenpanelen hangen in de oude raadzaal. Met de overdracht komt ook een einde aan het werk van de werkgroep, die begon nadat was gebleken, dat de panelen ergens in een schuur waren opgeslagen in verband met de verbouwing van het Ambtshuis. De werkgroep werd gevormd door Ger de Vrieze, Bert van der Toorn en Frits Hoogveld, die zich tijdens het project liet vervangen door oud-wethouder Ron van Hoeven. Met wethouder Hol was nauw contact over de financiële kant van het project. Met de gerestaureerde Wapenpanelen bezit de gemeente een mooi monument. Er zullen open dagen komen, zodat iedereen hiervan kennis kan nemen.

Marius Jansen kon melden, dat er in november weer een Elster dorpsquiz zal worden gehouden. Toon Joosten, Wie Ras en Wes Leurs stoppen met de werkgroep. Zij worden vervangen door Jaap Ahoud, Henk Kapel en Rien Adolfs.

Tot slot kan ik verheugd melden dat Rudi Liebrand de nieuwe secretaris van Marithaime is geworden. Rudi is actief in het Project Nip, dat nog dit jaar zal worden gepresenteerd en is ook betrokken in de werkgroep Archief en bibliotheek, bezig met het digitaliseringsproject van alle informatiedragers.

Henk Knol
voorzitter
marithaime-afscheiding

Het laatste nieuws

Hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit?

Hoe ziet Nederland er in 2120 uit? Een groep wetenschappers uit Wageningen buigt zich erover en komt mogelijk hun bevindingen met ons delen.
Hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit?

Verslag lezing Napoleons nalatenschap

Lotte Jensen tijdens de lezing over Napoleons nalatenschap
Verslag van de lezing Napoleons nalatenschap van 12 april 2022 door Lotte Jensen over het blijvende effect van Napoleon op de Nederlandse samenleving.

Verslag lezing over de BB

Verslag van de lezing over de BB (Bescherming Bevolking) van 22 maart 2022 door Marius Janssen.
Verslag lezing over de BB

Topografische ontwikkeling van Elst, deel 9: 1997

Topografische ontwikkeling van Elst, deel 9: 1997
Tijd voor een nieuwe kaart in de reeks oude kaarten, waarmee we de geschiedenis van Elst in de laatste twee eeuwen verkennen. Ditmaal de topografische kaart van 1997. De vorige keer bekeken we de topografische kaart van 1985. Die zag er zo uit. Ook in de jaren 80 en 90 ging de bouw van woonwijken onverminderd door. De Muziekbuurt werd …

Komende activiteiten

ANBI

Marithaime heeft sinds 1 januari 2014 de ANBI-status en is daarmee een erkende algemeen nut beogende instelling.
Historische Vereniging Marithaime
Email Marketing Powered by MailPoet