marithaime_logo_gelige_bg_340x156
Beste lezer,

Door de archiefgroep wordt hard gewerkt aan digitalisering van het archief. Een van de onderdelen zijn de films en video’s . In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van wat er is gedigitaliseerd., Overigens zijn wij iedere woensdagmorgen aanwesig in onze archiefruimte, ook in de vakantieweken. Voor bezoekers staat de koffie klaar.

Interessant te melden is dat het Tempel|Kerkmuseum op zoek is naar Rondleiders (m/v). Een heel mooie manier om je enerzijds te verdiepen in de Elster geschiedenis en anderzijds vooral bezig te zijn met anderen hierover te vertellen.

Teus Peek, schoonzoon van wijlen Albert Nip, is gedoken in zijn nalatenschap van foto’s en artikelen van de TEO-fabriek van Taminiau. Twee weken geleden werden Teus Peek en Rudi Liebrand door de directie ontvangen en in staat gesteld om talrijke foto’s te maken, ook van de gebouwen die op de nominatie staan om te worden gesloopt. Teus wordt geholpen door Carel Taminiau die bij zijn familie nog veel informatie en voorwerpen ophaalt. Wij hopen dat ook oud-werknemers van TEO nog foto’s of voorwerpen hebben en deze beschikbaar willen stellen. Dit alles moet resulteren in een presentatie, eerst tijdens de twee-jaarlijkse familiedag van het bedrijf en vervolgens voor heel Elst. Met name voor de mensen die bij het bedrijf hebben gewerkt, als werknemer, vakantiehulp of stagiair.
Het bestuur hoopt dat Marithaime dan kan beschikken over voldoende ruimte in het centrum van het dorp voor de expositie, niet allen over TEO, maar ook voor de presentatie van de films en informatie van talrijke voorwerpen van verenigingen en gebeurtenissen, waarover wij beschikken. Met de gemeente gaan we hierover in gesprek.

Henk Knol
voorzitter
marithaime-afscheiding

Het laatste nieuws

Deuren van het oude Ambtshuis

De deuren van het oude Ambtshuis zijn na de oorlog van de brandstapel gered. Wat is er daarna mee gebeurd?
Het oude Ambtshuis voor 1944.

Films en video’s over Elst

Films en video’s over Elst
De werkgroep Archief en bibliotheek heeft verschillende films over Elst gedigitaliseerd. Als er belangstelling voor is kan misschien een filmbijeenkomst georganiseerd worden.

Herinneringen aan H.H. van de Kamp

Zeven jaar geleden schreef Wim van de Kamp herinneringen op aan zijn vader, H.H. van de Kamp. We willen het graag met u delen.
H.H. van de Kamp

“Roosje”, een blijvende herinnering

“Roosje”, een blijvende herinnering
Het verhaal van Roosje Manassen (1922-1943) en het tuinbeeld dat een blijvende herinnering aan haar is.

Komende activiteiten

Open dag Wapenpanelen (10 september 2022)

Open Monumentendag in het gemeentehuis in Elst, rond de gerestaureerde Wapenpanelen met informatie van Marithaime.
Open dag Wapenpanelen (10 september 2022)
Opening Culturele Seizoen (11 september 2022)

Opening Culturele Seizoen (11 september 2022)

Marithaime is aanwezig bij de Opening van het Culturele Seizoen bij Theater De KiK in Elst.

Lezing buurschap De Aam (oktober 2022)

Lezing over de oude buurschap De Aam, aan de oostkant van Elst.
Lezing buurschap De Aam (oktober 2022)

ANBI

Marithaime heeft sinds 1 januari 2014 de ANBI-status en is daarmee een erkende algemeen nut beogende instelling.
Historische Vereniging Marithaime
Email Marketing Powered by MailPoet