marithaime_logo_gelige_bg_340x156
Beste lezer,

Via Ron van Hoeven bereikte ons het verzoek van juf Baukje van basisschool de Wegwijzer, of een of meer leden bereid waren om in de vier gecombineerde groepen 4/5 te vertellen, hoe het vroeger was op school. Baukje ging uit van oudere leden van Marithaime. Ondergetekende, net 80 jaar geworden, wilde dit wel doen. De leerlingen hadden vragen opgesteld en in de vorm van een interview beantwoordde ik de vragen. Voorbeelden van vragen: Wat gebeurde er, wanneer jullie te laat op school waren? Kregen jullie wel eens straf en wat voor straf was dat? Sloeg de meester wel eens met de liniaal? Kregen jullie ook lessen creativiteit? En ook gymnastiek? Hoe laat begon de school? Waren er op het schoolplein speeltoestellen? Werden er op het plein feesten georganiseerd met de ouders erbij? Was er ook jaarlijks een schoolreisje? En zo kwamen er meer vragen over de verschillen van een school toen en nu, waaronder ook het verschil van het grote aantal meesters toen en nu met een meerderheid van juffen. De leerlingen moeten na mijn bezoeken in hun klas een verslag maken. Zij hebben mij geïnspireerd om voor een volgende nieuwsbrief over de grote verschillen ook een verslag te maken. Want er is in het onderwijs toch wel erg veel veranderd sinds 1947, toen ik naar de bewaarschool ging.

De algemene ledenvergadering op 21 maart j.l. verliep vlot en ging akkoord met de benoeming van Rudi Liebrand tot secretaris en Ron van Hoeven als mijn opvolger als voorzitter.

Henk KnolHet bestuur bedankt langs deze weg Henk nogmaals voor zijn voorzitterschap tijdens de afgelopen jaren. Ondanks de lastige Covid periode heeft Marithaime, mede door de inbreng van Henk, de wind weer in de zeilen zoals o.a. blijkt uit deze nieuwsbrief. Henk blijft deel uit maken van het bestuur als vice-voorzitter.
marithaime-afscheiding

Het laatste nieuws

Verslag lezing "Erfgoedwet en Omgevingswet"

Een verslag van de lezing van Bjorn van Snippenburg over de Erfgoedwet en Omgevingswet.
Verslag lezing "Erfgoedwet en Omgevingswet"

Verslag Ledenvergadering 2023

Verslag Ledenvergadering 2023
Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van 2023.

Wie is de Slimste Erfgoedvrijwilliger?

Strijdt u mee om de slimste erfgoedvrijwilliger te worden?
Wie is de Slimste Erfgoedvrijwilliger?

De nieuwe voorzitter stelt zich voor

De nieuwe voorzitter stelt zich voor
Sinds 21 maart 2023 is Ron van Hoeven de voorzitter van Marithaime. Hij stelt zich graag even voor.

Gift uit Bemmel

Van onze zustervereniging in Bemmel hebben we twee dozen met archeologische vondsten gekregen.
Gift uit Bemmel

Het ontstaan van Marithaime

Het ontstaan van Marithaime
Een korte beschrijving van de oudste geschiedenis van onze vereniging.
marithaime-afscheiding

Verhalen van vroeger

Prachtige film over de Christelijke Lagere School uit 1953

Het Gelders Archief heeft een mooie film over de Christelijke school in Elst online gezet.
Prachtige film over de Christelijke Lagere School uit 1953

Wim van de Kamp op bezoek bij Herman Jansen wat mooie plaatjes opleverde

Wim van de Kamp op bezoek bij Herman Jansen wat mooie plaatjes opleverde
De medewerkers bij de fa. Bachrach
marithaime-afscheiding

Komende activiteiten

Lezing 'Nieuwe inzichten september 1944' (11 april 2023)

Lezing ‘Nieuwe inzichten in de gebeurtenissen in Elst 14-25 september 1944’ door Frank van Lunteren
Lezing 'Nieuwe inzichten september 1944' (11 april 2023)

Rondleiding Tempel|Kerkmuseum (3 juni 2023)

Rondleiding Tempel|Kerkmuseum (3 juni 2023)
Gaat u (gratis) mee met ons bezoek aan het Tempel|Kerkmuseum?
marithaime-afscheiding

ANBI

Marithaime heeft sinds 1 januari 2014 de ANBI-status en is daarmee een erkende algemeen nut beogende instelling.
Historische Vereniging Marithaime
Email Marketing Powered by MailPoet