marithaime_logo_gelige_bg_340x156
Beste lezer,

November 2021 wordt een hoogst memorabel maand voor Marithaime.

Om te beginnen hebben we een nieuwe website! De oude website was sterk verouderd. De nieuwe site is gebouwd door webbureau IFRA uit Elst. De site functioneert en het laatste nieuws en de komende activiteiten zijn er al op te vinden. Onderstaande nieuwsberichten brengen u al meteen op de nieuwe site. Verder is de site nog vrij leeg. In de komende tijd werken we eraan om de site zo veel mogelijk te vullen.

De maand begon voor onze vereniging op 6 november. Ondanks corona gedurende de jaren, dat hieraan is gewerkt door de werkgroep was het boek ‘Cultuur in Elst’ gereed en werd het in de raadzaal van het gemeentehuis gepresenteerd in het bijzijn van zo’n 40 vertegenwoordigers van verenigingen, die een bijdrage hadden geleverd. Na informatie over de totstandkoming van het boek en het voorlezen van enkele treffende passages werd het eerste exemplaar uitgereikt aan de wethouder van cultuur Dimitri Horsthuis-Tangelder. De volgende twee exemplaren waren voor de ereleden Frits Hoogveld en Gerrit Mentink. Een uur later was het boek beschikbaar voor iedereen en te koop bij AH Driessen, Jumbo Macleane en Bruna Herberts.

In aansluiting op de reactie van de wethouder kondigde deze oud burgemeester mevrouw Liesbeth Tuijnman aan. Dit was een volkomen verassing en afwijkend van het draaiboek. Zij kwam de ‘Uitstijger’ uitreiken, de Elisabeth Tuijnman Cultuurprijs. Deze was ingesteld door de gemeenteraad bij haar afscheid als burgemeester. De prijs is bedoeld voor kunstenaars, verenigingen en inwoners die door hun werk en activiteiten voor kunst en cultuur in de breedste zin een voorbeeld en stimulans voor anderen zijn en wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Nu dus aan de historische vereniging Marithaime.

Eerder is de prijs uitgereikt aan de Rita Kosman en Henk Hesseling van theater de Kik, zanger Dick van Altena en Lincy Hoogveld van galerie 1400 in het witte kerkje in Slijk-Ewijk.

Een langlopend project was ook de restauratie van de Wapenpanelen, die in het Ambtshuis hingen tot deze werd verbouwd voor het huisvesten van ambtenaren. Een projectgroep van Ger de Vrieze, Bert van de Toorn en Frits Hoogveld, in 2020 opgevolgd door oud wethouder Ron van Hoeven, begeleidde het hele proces. Er moest ook gezocht worden naar een nieuwe plaats voor de panelen. In overleg met de gemeente is dit geworden de oude raadszaal. Hier zijn ze op 17 november door twee medewerkers van aannemersbedrijf Hoogakker uit Heteren op 17 november opgehangen.

Een geplande onthulling op 23 november kon niet doorgaan wegens corona en moest dus uitgesteld worden naar – waarschijnlijk – begin volgend jaar. In de Nieuwsbrief van december zal meer informatie komen over de panelen, waarvan we blij zijn, dat die niet verloren zijn gegaan.

Helaas is ook de lezing van 2 december geannuleerd.

Met vriendelijke groet,

Henk Knol
voorzitter
marithaime-afscheiding

Het laatste nieuws

Marithaime ontvangt Elisabeth Tuijnman Cultuurprijs

Marithaime heeft de vierde Elisabeth Tuijnman Cultuurprijs, een beeldje van de Uitstijger, ontvangen!
Marithaime ontvangt Elisabeth Tuijnman Cultuurprijs

Onthulling wapenpanelen in oude raadszaal

Onthulling wapenpanelen in oude raadszaal
Op 23 november worden de gerestaureerde wapenpanelen uit het voormalige ambtshuis onthuld op hun nieuwe locatie.

Sint Verenigingsactie bij AH Driessen

Van maandag 8 november tot en met zondag 5 december organiseert Albert Heijn Driessen in Elst een Sint Verenigingsactie. Per verkochte luxe ambachtelijke chocoladeletter kan de klant € 1,-  doneren aan een vereniging naar keuze.
Sint Verenigingsactie bij AH Driessen

Marithaime werkt mee aan Puzzel over Elster buurschappen

Marithaime werkt mee aan Puzzel over Elster buurschappen
Op verzoek van Carmen Driessen van AH Driessen heeft Marithaime meegewerkt aan de totstandkoming van een puzzel over de Elster buurschappen. Op de puzzel is een topografische kaart van Elst zichtbaar met daarover heen een aantal foto's genomen vanuit de buurschappen (door Hein Arns), aangevuld met een aantal historische foto's uit het archief van Marithaime.

Coen Hoogveld en Rudi Liebrand hebben de historische foto's verzameld en Henk Knol en Jan Rouwhorst de begeleidende tekst geschreven. Gezamenlijk met Carmen Driessen hebben ze het ontwerp voor de puzzel gemaakt.
De puzzel is, met spaarzegels, voor € 12,95 verkrijgbaar bij AH Driessen.

Aanvulling boek "Cultuur in Elst"

In de aanloop naar het boek "Cultuur in Elst" heeft Herman Schimmel een aantal bijdragen geleverd. Twee hiervan zijn door een misverstand niet in het boek terecht gekomen, waarvoor de excuses namens de redactie. Hierbij kunt u deze alsnog lezen.
Aanvulling boek "Cultuur in Elst"

Aansluiten bij secties

Zoekt u graag iets uit tot op de (Romeinse) bodem? Of zet u graag de puntjes op de i in een verhaal of publicatie die handelt over onze lokale geschiedenis?

Leden van Marithaime kunnen zich aansluiten bij een sectie. In deze secties worden thema’s uitgediept en allerlei activiteiten voorbereid en gerealiseerd.

Komende activiteiten

Lezing Bezet, bevrijd & geplunderd (16 februari 2022)

Paul Thissen en Paul Klinkenberg: dit paste niet in ons beeld van heroïsche bevrijders...
Lezing Bezet, bevrijd & geplunderd (16 februari 2022)

ANBI

Marithaime heeft sinds 1 januari 2014 de ANBI-status en is daarmee een erkende algemeen nut beogende instelling.
Historische Vereniging Marithaime