marithaime_logo_gelige_bg_340x156
Beste lezer,

We zitten nu weer in een lockdown. De ernst waarmee dit werd aangekondigd kwam bij mij hard aan. Met de twee boeken, Cultuur in Elst en de Terugblik van Tabula over de ontwikkeling van Sport in de Betuwe, dat rond 1 december is opgehaald of gebracht, hebben we gelukkig wat te lezen over de geschiedenis van Elst en de Betuwe.

In totaal zijn 35 leden van onze vereniging actief geweest met gerealiseerde of in voorbereiding zijnde publicaties, de Nieuwsbrief, website, onze accommodatie met archief en bibliotheek en als vertegenwoordiger van onze vereniging in commissies en werkgroepen. In het bijzonder wil ik noemen de realisatie van de panelen uit het Ambtshuis, die nu opgehangen zijn in de oude raadzaal op het gemeentehuis en die in januari zullen worden gepresenteerd. Dat zal dan ook onze eerste activiteit zijn in het nieuwe jaar, hopelijk niet gehinderd door Corona.

Voor u en familie goede Kerstdagen, prettige jaarwisseling en een gezond 2022.

Henk Knol
voorzitter
marithaime-afscheiding

Het laatste nieuws

Wapenpanelen uit Ambtshuis, nu in het gemeentehuis

In november zijn de gerestaureerde wapenpanelen uit het voormalige Ambtshuis geplaatst in de oude raadszaal van het gemeentehuis.
Wapenpanelen uit Ambtshuis, nu in het gemeentehuis

Uitreiking Terugblik 2021 en aankondiging thema 2022

Uitreiking Terugblik 2021 en aankondiging thema 2022
Op 12 november werden de eerste exemplaren van Terugblik 22 uitgereikt door voorzitter Emile Smit. Namens Marithaime was Sip Schimmel aanwezig.

Herinneringen uit het cultuurboek

Als reactie op het verschijnen van het boek "Cultuur in Elst" ontvingen wij een mail van de heer Handelé uit Elst.
Grote Kerk 1974

Aanwinsten voor ons verenigingsarchief en -bibliotheek

Aanwinsten voor ons verenigingsarchief en -bibliotheek
Van verschillende leden en niet-leden hebben we aanwinsten gekregen voor onze collectie foto- en archiefmateriaal.

Aansluiten bij secties

Zoekt u graag iets uit tot op de (Romeinse) bodem? Of zet u graag de puntjes op de i in een verhaal of publicatie die handelt over onze lokale geschiedenis?

Leden van Marithaime kunnen zich aansluiten bij een sectie. In deze secties worden thema’s uitgediept en allerlei activiteiten voorbereid en gerealiseerd.

Komende activiteiten

Lezing Bezet, bevrijd & geplunderd (16 februari 2022)

Paul Thissen en Paul Klinkenberg: dit paste niet in ons beeld van heroïsche bevrijders...
Lezing Bezet, bevrijd & geplunderd (16 februari 2022)

ANBI

Marithaime heeft sinds 1 januari 2014 de ANBI-status en is daarmee een erkende algemeen nut beogende instelling.
Historische Vereniging Marithaime