marithaime_logo_gelige_bg_340x156
Beste lezer,

Met de versoepeling van coronaregels ziet het ernaar uit, dat we toegroeien naar een nieuw normaal. In ieder geval kwamen er leden al voorzichtig bij elkaar in onze ruimte in basisschool Stap voor Stap aan de Kruisakkers om aan projecten te werken. In deze nieuwsbrief treft u een overzicht aan waaraan gewerkt wordt en ook de uitnodiging om eens kennis te nemen van ons archief en bibliotheek.

Op 4 februari was onze eerste bestuursvergadering van dit jaar waarin we vooral aandacht hebben besteed aan het regelen van activiteiten, die vanwege corona niet konden doorgaan, zoals de lezing van Paul Thissen over de geallieerde plunderingen en de lezing van Lotte Jensen over Napoleons nalatenschap. Deze eerste lezing vindt plaats volgende week woensdag 16 februari. Lees hier verderop in de nieuwsbrief meer over.
Voorts staat op het programma de ledenvergadering op 22 maart. Hiervoor zal ieder in maart de stukken ontvangen. Ook is gesproken over het organiseren van een Open Dag in de maand april.

Ik wil ieder nog een tip geven over gratis websites met informatie over het verleden. Zie voor deze en andere websites de pagina Links op onze website.
Historiek heeft bijna 40.000 abonnees voor hun maandelijkse artikeltjes over geschiedenis in Nederland, maar ook daarbuiten. Deze maand wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan een kleine muntschat, die is gevonden in de Enschedese binnenstad, de Oosterscheldekering en de betekenis van het gezegde "tuig van de richel". De initiatiefnemers leven van donaties.
Er is ook een website in de lucht met informatie over begraafplaatsen in Nederland. Die heet Online Begraafplaatsen. In de linkerbovenhoek kun je de naam en plaats van het kerkhof invullen om bij de overzichten te komen.

Nieuw op onze site is de Zoekplaat. Een foto waar we nog veel vragen bij hebben. Misschien kunt u ons daarmee helpen. Of mogelijk heeft u zelf een zoekplaat, mail ons deze dan. U vindt de zoekplaat op onze voorpagina.

Naast een nieuwe editie van de topografische ontwikkeling van Elst op de website, wil ik u onderstaande niet onthouden dat ik aantrof op de geschiedeniskalender van Quest. De artikelen op iedere pagina van deze kalender zijn afkomstig van Delpher, een gratis website met Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften. Onlangs ging een artikel over Hemmen:

De kleinste gemeente blijft bestaan
De gemeente Valburg in de Overbetuwe heeft op 31 december 1937 aan de Kroon verzocht, deze gemeente te vereenigen met de gemeente Hemmen. Bij Koninklijk Besluit is thans bepaald aldus Het Volk van 10 december 1938 dat dit verzoek niet verder in behandeling zal worden genomen. Daarbij is overwogen, dat uit ingewonnen ambtsberichten is gebleken dat de door de raad van Valburg ten gunste der vereeniging aangevoerde feitelijke grond niet juist moet worden geacht, althans op dit ogenblik niet aanwezig is, terwijl ook uit andere hoofde niet is gebleken, dat voor inwilliging van het verzoek voldoende termen aanwezig zijn. Hemmen is de kleinste gemeente van Nederland, zij telt volgens de laatste opgave slechts 214 inwoners. Hemmen blijft dus ”naar haar begeren de kleinste”.
Tot 1955 zou het dorp zelfstandig blijven.

Henk Knol
voorzitter
marithaime-afscheiding

Het laatste nieuws

Van de bestuurstafel - februari 2022

Nalatenschap Hans Kersten, overlijden Raff Stoffels & contactpersoon Erfgoed Gelderland.
Van de bestuurstafel - februari 2022

Mededelingen vanuit het archief- en bibliotheeklokaal

Mededelingen vanuit het archief- en bibliotheeklokaal
Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn er leden van Marithaime aanwezig in ons Erfgoedlokaal in Stap voor Stap.
Welke activiteiten worden er momenteel uitgevoerd?

Aansluiten bij een werkgroep

Zoekt u graag iets uit tot op de (Romeinse) bodem? Of zet u graag de puntjes op de i in een verhaal of publicatie die handelt over onze lokale geschiedenis?

Leden van Marithaime kunnen zich aansluiten bij een werkgroep. In deze werkgroepen worden thema’s uitgediept en allerlei activiteiten voorbereid en gerealiseerd.

Komende activiteiten

Bezet, bevrijd & geplunderd (16 februari 2022)

Al zolang oorlogen bestaan, wordt er geplunderd. Het zal daarom niemand verbazen dat ook geallieerde soldaten
tijdens de Tweede Wereldoorlog zich aan plundering schuldig maakten. Moeten we het beeld van onze bevrijders bijstellen?
Bezet, bevrijd & geplunderd (16 februari 2022)

ANBI

Marithaime heeft sinds 1 januari 2014 de ANBI-status en is daarmee een erkende algemeen nut beogende instelling.
Historische Vereniging Marithaime
Email Marketing Powered by MailPoet