marithaime_logo_gelige_bg_340x156
Beste lezer,

Het was nauwelijks voor te stellen, dat er in deze eeuw nog een oorlog zou uitbreken in Europa met veel slachtoffers, nu dus tussen Rusland en Oekraïne, in de pers ook wel aangeduid als broedervolken. In de bestuursvergadering kwam naar voren, dat we eigenlijk weinig weten van de geschiedenis in Oost-Europa en met name de relaties tussen de genoemde landen. In de volgende nieuwsbrief hopen we hierover meer te vermelden waardoor ontwikkelingen beter te volgen zijn...

Op de Algemene Vergadering op 21 oktober 2021 is aan de leden een voorstel gedaan tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Beide documenten zijn toen unaniem door de aanwezige leden onveranderd vastgesteld. Vervolgstap, die verplicht is, was om de statuten in een notariële akte vast te laten leggen. Daartoe zijn de statuten een paar dagen na de Algemene Vergadering naar het notariskantoor in Elst gestuurd. Door erg drukke werkzaamheden op het notariskantoor heeft het even geduurd voordat Marithaime een reactie kreeg. Positief was wel dat er van de kant van de notaris geen enkele opmerking, aanvulling of wijziging werd gemaakt op de door de Algemene Vergadering vastgestelde statuten.
Op 23 februari 2022 hebben de voorzitter en de secretaris van Marithaime de notariële akte getekend. Daarbij deed notaris Castrop een mooie gift aan Marithaime. De kosten die normaal verbonden zijn aan het opmaken en tekenen van een dergelijke akte worden niet in rekening gebracht; dit mede vanwege de lokaal maatschappelijke betekenis van Marithaime.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn vanaf nu te lezen op de site van Marithaime.

Iedere woensdagmorgen wordt er gewerkt in onze archiefruimte. We krijgen opvallend veel boeken, krantenkipsels, foto’s van leden, die aan het opruimen zijn, dan wel het beschikbaar stellen van aanzichtkaarten en materialen, zoals die bijvoorbeeld in de fabriek van Taminiau werden gebruikt Voor gemeente en organisaties levert dit een waardevol bezit op. Onze ruimte begint in de basisschool Stap voor Stap is echter te krap te worden. Een extra lokaal zit er echter niet in. Of het Ambtshuis weer ter beschikking komt? Het is een grote wens, mooi in het centrum, vlak bij de Grote Kerk. Het zou een aanwinst kunnen worden in het recreatief aanbod van en in de gemeente.

Al langer konden we melding maken van de vorderingen van project Nip, die zeer veel foto’s heeft genomen van Elst en had voorzien van aantekeningen. Een werkgroep van Huib de Vries, Teus Peek, Frits Hoogveld en Rudi Liebrand heeft hier jarenlang aan gewerkt. Er wordt nu gewerkt aan een presentatie naar de leden, mogelijk ook verdeeld in de wijken, zoals die zijn gefotografeerd.
Albert Nip had ook zijn dromen naar aanleiding van het mogelijk beschikbaar komen van een boerderij. Schoonzoon Teus Peek kwam de aantekeningen van Albert Nip tegen. Hij heeft de aantekeningen uitgetikt en wij voegen deze toe aan deze nieuwsbrief.

Henk Knol
voorzitter
marithaime-afscheiding

Het laatste nieuws

Fantasie of Werkelijkheid?

Een verhaal door A. Nip over de ontwikkeling van boerderij De Haer in de jaren 90. Fantasie of werkelijkheid?
Fantasie of Werkelijkheid?

Verslag lezing Bezet, bevrijd & geplunderd

Verslag lezing Bezet, bevrijd & geplunderd
Verslag van de lezing Bezet, bevrijd & geplunderd van 16 februari 2022 over plunderingen door geallieerde soldaten in 1944-45.

Komende activiteiten

Algemene Vergadering en lezing over BB (22 maart 2022)

Na de vergadering volgt om 21.00u een lezing over de BB (Bescherming Bevolking).
Algemene Vergadering en lezing over BB (22 maart 2022)
Lezing Napoleons Nalatenschap (12 april 2022)

Lezing Napoleons Nalatenschap (12 april 2022)

Iedere bezetter laat zijn sporen na in een bezet land, zeker Napoleon. Lotte Jensen neemt ons mee in de Franse erfenis in Nederland.

ANBI

Marithaime heeft sinds 1 januari 2014 de ANBI-status en is daarmee een erkende algemeen nut beogende instelling.
Historische Vereniging Marithaime
Email Marketing Powered by MailPoet