Hans van der Heijden gestopt als secretaris en krijgt een bloemetje van voorzitter Henk Knol.

Hans van der Heijden gestopt als secretaris

Na 8 jaar is Hans van der Heijden gestopt als secretaris van Marithaime. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger.

Fantasie of Werkelijkheid?

Een verhaal door A. Nip over de ontwikkeling van boerderij De Haer in de jaren 90. Fantasie of werkelijkheid?

Verslag lezing Bezet, bevrijd & geplunderd

Verslag van de lezing Bezet, bevrijd & geplunderd van 16 februari 2022 over plunderingen door geallieerde soldaten in 1944-45.

Van de bestuurstafel – februari 2022

Nalatenschap Hans Kersten, overlijden Raff Stoffels & contactpersoon Erfgoed Gelderland.

Mededelingen vanuit het archief- en bibliotheeklokaal

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn er leden van Marithaime aanwezig in ons Erfgoedlokaal in Stap voor Stap.
Welke activiteiten worden er momenteel uitgevoerd?

Het schoollied van de Huishoudschool aan het Kokkeland

De huishoudschool aan het Kokkeland

Aanwinsten voor ons verenigingsarchief en -bibliotheek

Van verschillende leden en niet-leden hebben we aanwinsten gekregen voor onze collectie foto- en archiefmateriaal.

Grote Kerk 1974

Herinneringen uit het cultuurboek

Als reactie op het verschijnen van het boek “Cultuur in Elst” ontvingen wij een mail van de heer Handelé uit Elst.

Uitreiking Terugblik 2021 en aankondiging thema 2022

Op 12 november werden de eerste exemplaren van Terugblik 22 uitgereikt door voorzitter Emile Smit. Namens Marithaime was Sip Schimmel aanwezig.

Wapenpanelen uit Ambtshuis, nu in het gemeentehuis

In november zijn de gerestaureerde wapenpanelen uit het voormalige Ambtshuis geplaatst in de oude raadszaal van het gemeentehuis.