Nieuwsbrief februari 2018

mail
Nieuwsbrief 17 januari 2019 

Beste Bezoeker,

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van 2018. We hebben niet veel nieuws te melden maar wel een aantal interessante zaken.

Er is een dik rapport verschenen over het archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd toen de inrichting van de Dorpsstraat vernieuwd werd.

Verder is er een nieuwe serie lezingen voor senioren door de organisatie Forte Welzijn.

Ten slotte een erg interessant artikel over de aanzet tot een nieuw beleid door het bestuur. Dit zal ook besproken worden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 maart aanstaande.

Veel leesplezier en wellicht tot ziens bij de ALV! 

Binnenkort

event picture

ALV 2018

di 13 maart 2018, 20:00 u - 21:00 u
Logis Hotel - Restaurant “Het Wapen van Elst"

Contact: Secretarisevent picture

Plaatsen van herinnering

di 13 maart 2018, 21:15 u - 22:00 u
Logis Hotel - Restaurant “Het Wapen van Elst"

Nieuws op de website

Op de website zijn sinds de vorige nieuwsbrief de volgende artikelen verschenen:

Archeologische opgravingen in de Dorpsstraat

Enkele malen hebben we in de Nieuwsbrieven melding gemaakt van deze opgravingen in de Dorpsstraat,  vanaf de Wagenmakerstraat tot de Grote Kerk.
In november j.l. is een omvangrijk rapport (93 pagina’s) gepubliceerd onder redactie van J. Verduin, L. van der Feijst en E. Blom met de titel: ‘Plangebied Centrum Elst, fase 5’. De opgravingen hebben buitengewoon veel vondsten opgeleverd uit de Romeinse tijd. We komen hierop nog terug en er wordt een lezing over voorbereid. 

Forte Fit voor senioren

De vrijwilligersorganisatie Forte Fit (Welzijn) wil onder de noemer Cultuur Creatief Educatie dit jaar lezingen geven over het thema de ‘Betuwe en over de ‘nostalgie’. De eerste lezing is op woensdagavond 7 maart in de bibliotheek van Elst van 20.00 tot 22.00 uur.


Lees verder

Aanzet tot nieuw beleid

Tijdens Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2018 heeft het bestuur een korte toelichting gegeven op het nieuwe beleid dat wordt ingezet. Hieronder vindt u iets over de aanleiding om o.a. tot nieuwe activiteiten te komen en een samenvatting van het actieplan.


Lees verder

 
--
marithaime.nl | Contactmessage
--