Notificatie ALV en lezing

mail
Notificatie 21 maart 2018 

Beste Bezoeker,

We herinneren u eraan dat er aanstaande dinsdagavond, 13 maart 2018, een Algemene Leden Vergadering is (toegang: leden).

Naast de voor een ALV gebruikelijke onderwerpen als verslag en financiën zal nu ook het agendapunt “beleid” aan de orde komen. Het bestuur is van mening dat het aantal activiteiten kan uitbreiden. Te denken valt aan cursussen, bespreking van thema’s in groepen leden met een bijzondere belangstelling, verzamelen van informatie over verenigingen die in de vorige eeuw zijn opgericht (sport en cultuur), houden van meer interviews met Elstenaren die voor de oorlog zijn geboren.

Verder wil het bestuur bepaalde taken overdragen aan werkgroepen, zoals het organiseren van lezingen en excursies, ontwikkeling van het gebruik van de website, werk maken van actualisering van wandel- en fietsroutes, PR, maar ook het inventariseren van leden die veel van een onderwerp weten en hierover een les zouden kunnen geven aan leerlingen van scholen.

Ten slotte is er nog de vacature voor secretaris. Henk Knol heeft ervaren dat je ook te veel hooi op de vork kunt nemen. Hij wil zich gaan beperken tot PR, waarvoor hij indertijd in het bestuur is gekozen. Belangstellenden voor de functie van secretaris kunnen hierover contact opnemen met hem (0481 37 68 89) of een van de andere bestuursleden. U kunt ook een bericht sturen vanuit de website.

Aansluitend op de ledenvergadering zal Martin van Hemmen van de Stichting Exodus een lezing houden over de strijd in de Betuwe in periode 1944-1945 en hoe dit oorlogsgebeuren ‘een plaats van herinnering’ krijgt in het Betuws Landschap. 

U kunt uitgebreide informatie op de website lezen door te klikken op de link bovenaan in deze e-mail.

Het bestuur.

Binnenkort

event picture

Ambacht, dienstverlening en winkelnering in het dorp Elst tijdens de 20e eeuw

In de eerste helft van de 20e eeuw bestonden er veel ambachten die berusten op handarbeid. Enkele voorbeelden: kleermakers, klompenmakers molenaars, schoenmakers, kuipers, mandenmakers, wagenmakers, zadelmakers en hoefsmeden. De opkomst van de massaproductie, het gebruik van kunststoffen, het verdwijnen van het paard, leidden tot verval van deze ambachten en tenslotte in veel gevallen, tot de totale verdwijning ervan.

di 10 april 2018, 20:00 u - 22:00 u
Logis Hotel - Restaurant “Het Wapen van Elst"
Contact: Secretaris

--
marithaime.nl | Contactmessage
--