Nieuwsbrief april 2019

mail
Nieuwsbrief 26 mei 2019 

Beste Bezoeker,

Met genoegen bieden we u de nieuwsbrief aan van april. Graag brengen we nog bij u onder de aandacht dat deze week de RABO-Clubactie nog plaatsvindt. Tot en met zondag kunt u stemmen op uw favoriete verenigingen. Wij hopen van harte dat u uw stem(men) uitbrengt op Marithaime. Daarmee steunt u de vereniging. Zie ook onderstaand artikel.

Op 22 mei komt Ferdinand van Hemmen een interessante lezing houden.

Het bestuur hoopt op uw stem voor de Clubactie, en ziet u graag bij de lezing.

Binnenkort

event picture

Water als wapen

wo 22 mei 2019, 20:00 u - 22:00 u
Logis Hotel - Restaurant “Het Wapen van Elst"

Nieuws op de website

Op de website zijn sinds de vorige nieuwsbrief de volgende artikelen verschenen:

RABO Clubactie 2019

De Rabobank Oost-Betuwe houdt ook dit jaar de clubkascampagne, waarmee verenigingen geld kunnen verdienen. Hiertoe stelt de Rabobank een deel van de winst beschikbaar. Ieder Rabobank-lid mag in de periode 15 tot en met 28 april stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete vereniging; 2 stemmen op zijn of haar favoriete club/vereniging.

Uiteraard roepen wij alle leden, die lid zijn van de Rabobank, op om gebruik te maken van uw stemrecht en Marithaime dit jaar te helpen met uw stemmen. Het geld kunnen we goed gebruiken met het oog op de uitgave van publicaties, waaraan momenteel wordt gewerkt.Verslag ALV van 26 maart

Hieronder volgen enkele hoofdpunten van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart jongstleden.


Lees verder

Een erelidmaatschap van Marithaime

Met de volgende woorden leidde de voorzitter aan het einde van de Algemene ledenvergadering dit onderwerp in:

"Met een verwijzing naar art.29 van het Huishoudelijk Reglement wil het bestuur een voorstel doen tot het verlenen van het erelidmaatschap."


Lees verder

Geen jaarlijkse excursie in 2019

Vanwege de sterk afgenomen belangstelling voor de jaarlijkse excursie van Marithaime heeft het bestuur in nauw overleg met Feike Vlas, die al jaren de organisatie voor zijn rekening nam, besloten de excursie te laten vervallen. Ook lukte het niet om gezamenlijk op te trekken met de andere Betuwse historische verenigingen. Het bestuur betreurt het besluit, maar het kan niet anders.De Betuwelijn met roerige historie

Wordt de Betuwelijn een busbaan zoals de Gelderlander meldde?

Het spoor tussen Elst en Tiel bestaat 125 jaar. De oude Betuwelijn is lang niet de oudste spoorlijn van het land, maar nog wel belangrijk voor de inwoners van de Betuwe.


Lees verder

 
--
marithaime.nl | Contactmessage
--