2019

  • Om het bestuur te ontlasten is een werkgroep gevormd, die Feike Vlas helpt bij het plannen en eventueel organiseren van de jaarlijkse lezingen en excursies. 

    Bijgaand een overzicht van lezingen, dat beschouwd moet worden als een voorpublicatie. Voor iedere lezing ontvangt u ook te zijner tijd aparte uitnodigingen.