2019

  • Om het bestuur te ontlasten is een werkgroep gevormd, die Feike Vlas helpt bij het plannen en eventueel organiseren van de jaarlijkse lezingen en excursies. 

    Bijgaand een overzicht van lezingen, dat beschouwd moet worden als een voorpublicatie. Voor iedere lezing ontvangt u ook te zijner tijd aparte uitnodigingen.

  • Op 20 februari 2019 werd door Dick Kruyt de lezing gehouden in het Witte Kerkje in Lent.