bestuur

  • De algemene ledenvergadering is vlot verlopen. Schriftelijk hadden leden al het jaarverslag ontvangen en plannen uit het beleidsplan. De financiën vragen nog wel onze aandacht. De penningmeester deed een beroep op alle leden, die lid zijn van de Rabobank om deel te nemen aan de Rabo-clubactie.

    Voorts heeft het bestuur bericht ontvangen van de belastingdienst, dat Marithaime de ANBI-status heeft. Dat betekent dat giften aan Marithaime aftrekbaar zijn voor de belasting.

    Tijdens de vergadering zijn plannen uit het beleidsplan voor de komende twee jaar toegelicht.

  • In ons Erfgoedcentrum staat sinds kort een zeer bijzondere tafel. Marithaime heeft de vergadertafel van de inspecteurs van de Heidemij met bijbehorende stoelen in bruikleen gekregen.

    • Voor de panelen uit het Ambtshuis heeft een werkgroep een restauratieplan opgesteld dat met de gemeente wordt besproken. Leden van de werkgroep zijn: Bert van der Toorn, Frits Hoogveld, Ger de Vrieze en fijnschilder A. Houtman.
    • Hans van der Heijden zal optreden als interim-secretaris tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.