ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Zoals het bestuur afgelopen donderdagavond 26 september 2013 tijdens een extra Algemene Ledenvergadering bekend heeft gemaakt, zijn wij slachtoffer geworden van "phishing".
De schade bedraagt € 20.000,-.

Marithaime werd in juli zowel via de e-mail als later via de telefoon benaderd door een partij die zich voordeed als Rabobank. De betreffende criminele organisatie is het gelukt om toegangscodes voor internetbankieren te verkrijgen, waarna de rekening is geplunderd.

De Rabobank meldde deze ongewone afschrijving, maar kon slechts een klein deel van het ten onrechte overgeschreven bedrag terughalen. Het bestuur heeft aangifte gedaan bij de politie en de Rabobank is een onderzoek gestart.

De ledenvergadering heeft donderdag een interne commissie ingesteld. Deze onderzoekt de gang van zaken en welke mogelijkheden er zijn om het geldbedrag terug te krijgen. Het landelijke beleid bij banken is om in geval van phishing geen schade uit te keren. De lokale Rabobank toonde zich echter bereid om via fondsen de vereniging en met een gedeeltelijke vergoeding enigszins tegemoet te komen.

Het bestuur past de begroting voor de komende periode aan en de vereniging gaat op zoek naar middelen om de kas weer aan te vullen. Wellicht volgen er speciale acties om dit te bereiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Hartman, voorzitter; stuur een e-mail of tel. (06) 15 00 23 93.