ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Op 24 maart 2020 bereikte ons het bericht, dat Joop de Wolf was overleden. Joop is 79 jaar geworden.

Joop heeft geschiedenis gestudeerd. In de tijd dat hij werkzaam was op de universiteit werkte hij lange tijd in het Archief van Spanje in Simancas. Onder leiding van de hoogleraar Nieuwe geschiedenis van de Radboud universiteit werkte hij aan een biografie over Philips II, op grond van Spaanse archivalia uit die tijd. Joop heeft hierover enkele artikelen geschreven in het tijdschrift van de Nijmeegse Historische vereniging Numega, onder andere over het verblijf van Alva in Nijmegen in 1573, waar hij met jicht te bedde lag.

Voor Marithaime heeft Joop veel betekend. Hij werd bestuurslid en in 2004 deed hij samen met Frits Hoogveld en Dik Herberts redactiewerk voor het boek ‘Het dorp Elst en de Elster buurschappen’, een uitgave bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Marithaime. Hij verzorgde ook een cursus paleografie (het bestuderen van oude handschriften en archiefstukken). Namens Marithaime zou Joop, met een korte onderbreking, gedurende 10 jaren lid zijn van de redactie/bestuur van Tabula Batavorum dat jaarlijks de uitgave verzorgt van Terugblik. Voor zeven uitgaven van Terugblik schreef Joop ook een bijdrage. In 2015 was Joop lid van de Commissie van Onderzoek in verband met de Phishing-affaire.

Een belangrijke hobby van Joop was het verzamelen van postzegels. Maandelijks ging hij hiervoor vergezeld van Jan Wessel Jansen naar de postzegelclub Globe in Zetten.