ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Op 25 maart ontvingen we het bericht dat Wim Cleijne plotseling was overleden. Wim is 83 jaar geworden.

Wim heeft een belangrijke rol gespeeld in de organisatie van de feesten ter gelegenheid van het jubileum Elst 1250. Festiviteiten waar nog steeds over wordt gesproken. Hij was voorzitter van de Torenactie, georganiseerd voor de restauratie van de Elster Toren in 1990. Wim was lang actief in maatschappelijke organisaties van met name de bejaardenzorg. Hij was ook een aantal jaren raadslid in de gemeente Elst.

In 2002 werd Wim lid van Marithaime. Toen in 2015 sprake was van een bestuurscrisis werd Wim erbij gehaald. Hij was een periode voorzitter en secretaris tegelijk. Tot de website was vernieuwd in 2017 verzorgde Wim de verzending van de Nieuwsbrief en de uitnodigingen voor de lezingen en de verspreiding ervan, samen met twee leden, naar de leden die niet beschikten over een computer.

Wim heeft in seizoen 2016 een lezing verzorgd over de invasie van de Duitsers en de strijd in en ten zuiden van de vesting Holland in 1940 en over de “vergeten” overwinning van het Nederlandse leger op de Duitse luchtvloot boven Zuid Holland.

Sinds vorig jaar werkte Wim mee aan het beschrijven van de laatste 30 jaren van de politieke geschiedenis van de gemeente Elst.