ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Zoals eerder gemeld viert het Prins Bernard Cultuurfonds dit jaar een dubbel jubileum: het 80 jarig bestaan van het fonds en de 75ste Anjeractie. Vanwege de beperkende maatregelen kan er echter niet fysiek gecollecteerd worden. Vandaar dat er aan deelnemende verenigingen de mogelijkheid wordt geboden om via de mobiele telefoon te collecteren. Als Marithaime wilden wij aan deze collecte deelnemen, echter gezien de “haken en ogen” die er aan zo’n collecte zitten, mede in het licht van de huidige bestuurssituatie, zien wij van deze mogelijkheid af.