Op 15 mei 2018 hield Jan Willem Dalhuisen zijn lezing over Elst tijdens de bezetting. Al eerder hadden de gebroeders Dalhuisen een lezing gehouden op basis van een 40-tal interviews met Elsternaren die de oorlog bewust hebben meegemaakt, over Elst in de periode van 17 tot 23 september 1944.

De tweede lezing op 15 mei ging over de persoonlijke belevenissen in de bezettingstijd. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van de berichtgeving in "De Betuwe". Tot 1940 was er sprake van gunstige ontwikkelingen in de landbouw, komst van voorzieningen en werkgelegenheid. Als gevolg van de oorlog kwam er gebrek aan van alles. Men werd geconfronteerd met bonnen, maar ook met de komst van Russische krijgsgevangenen, vergissingsbombardementen van geallieerden, oproepen voor tewerkstelling in Duitsland en allerlei ge- en verboden van de Duitsers. Na de pauze werd aandacht besteed aan de rol van de NSB in Elst, het lot van de joodse ingezetenen en de activiteiten en lotgevallen van Elster mensen in het verzet.

Oproep: Ben en Jan Willem willen hun gegevens verder uitwerken en hiervan een boek maken. Mogelijk dat dit uit kan komen in 2019, het jaar van 75 jaar herdenking van Market Garden. Zij doen een oproep aan mensen, die nog veel te vertellen hebben, die beschikken over foto’s en documenten om met hen hierover contact op te nemen via telefoonnummer 06-47769149 of het contactformulier op de website.