Na zeven maanden weer eens een lezing en wel ‘Het verhaal van de Betuwe’ door Bauke Huisman van het BOIC ( =Betuws Oorlogs Informatie Centrum).

Vanwege de coronacrisis was de zaal in Het Wapen van Elst danig aangepast wat de zitplaatsen betreft. Op anderhalve meter de stoelen van elkaar verwijderd. Van tevoren aanmelden bij onze vereniging per e-mail was verplicht. Ongeveer 40 leden hebben dat gedaan en meldden zich nogmaals aan bij aankomst in de zaal. Marius Jansen van het bestuur heette de bezoekers een hartelijk welkom toe en gaf het woord aan Bauke Huisman.

Bauke vertelt een buitengewoon consistent verhaal dat begint met het verlaten van de Betuwestelling door de Nederlandse troepen in mei 1940 en eindigt met het oprollen door Britse legereenheden van de laatste Duitse stellingen in de Betuwe in april 1945. De hoofdmoot van zijn voordracht ging over de tweehonderd dagen dat de Betuwe frontgebied was tussen de strijdende partijen na het vastlopen van operatie Market Garden in september 1944.

Van het oprukken van de Britse regimenten naar de Rijn bij Driel voor de evacuatie van de Airbornes, het opblazen door de Duitsers van de Drielsedijk bij Elden tot het zogenaamde ‘manneneiland’ bij Lent. Over de cruciale rol van de Waalbrug bij Nijmegen tot gewaagde Amerikaanse patrouilles in vijandelijk gebied over de Rijn. Aandacht voor de grote stroken ‘Niemandsland’ tussen de fronten zowel in het westen als in het oosten van de Betuwe. Ook kwam voorbij het drama van het wegspoelen van veldgraven van gesneuvelde soldaten door overstroming bij hoog water …… Voor altijd vermist deze soldaten die sneuvelden voor onze vrijheid.

Na de voordracht, het was al laat, kwamen er uit de zaal nog vragen, die Bauke met plezier wilde beantwoorden. Al met al een geslaagde lezingenavond van Marithaime na een zo lange periode van stilstand van haar activiteiten.

Elst, 23 september 2020

Feike Vlas