Archeologie is een belangrijk aandachtspunt van Marithaime. Elst en omgeving zijn rijk aan archeologische vondsten. Bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de nieuwe wijk Westeraam hebben de amateur-archeologen van de Sectie Archeologie een unieke vondst gedaan, namelijk de resten van een Gallo-Romeinse Tempel.

Deze tempel is gedetailleerd onderzocht door medewerkers van Bureau Archeologie Gemeente Nijmegen. De resultaten van dat onderzoek zijn uitvoerig beschreven in een aantal boeken.

Schaduw.jpg

Harry van Enckevort & Jan Thijssen (red.)

"In de schaduw van het Noorderlicht"
De Gallo-Romeinse tempel van Elst-Westeraam.

Uitgeverij Uniepers Abcoude/Bureau Archeologie Gemeente Nijmegen. 2005

romeinsecultusplaats.jpg

Harry van Enckevort (red.)

"De Romeinse Cultusplaats"
Een opgraving in het plangebied Westeraam te Elst - gemeente Overbetuwe (Gld)

Uitgave: Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie. Maart 2007

Brochure.jpg

Een globale beschrijving van de archeologie en ook van de gevonden Gallo-Romeinse tempel is opgenomen in de brochure van Marithaime: "Westeraam, woonomgeving met een unieke historie".

Hoe u deze brochure in uw bezit kunt krijgen leest u hier bij Sectie Westeraam.

De leden van de Sectie Archeologie volgen alle bouwactiviteiten in Elst waarbij diepere graafwerkzaamheden plaatsvinden nauwlettend en zoeken daar in overleg met gemeente en opdrachtgevers naar archeologische resten.

Prehistorische kano ontdekt in Elst

In de Gelderlander van 3 maart 2010 wordt melding gemaakt van de vondst van resten van een kano uit de ijzertijd bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van de A325 voor de aanleg van een aardgasleiding. Een kopie van het artikel treft u hierbij aan.

kano uit ijzertijd elst tekst.jpg

kano uit ijzertijd elst.jpg

In een artikel in De Gelderlander van 12 maart 2010 is ook aandacht besteed aan de vondst van de kano:

Gelderlander artikel

Gelderlander artikel

Indien u belangstelling heeft voor deelname aan de Sectie Archeologie kunt u zich aanmelden bij de coördinator van de Sectie; stuur een e-mail.