ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

De lezing op dinsdag 19 november 2013 in 'Het Wapen van Elst', die Frits Hoogveld hield over het het aantekenboekje van Jacobus en Fredericus van den Bosch, kon zich verheugen in een ruim aantal belangstellenden.

Op onze website kunt u hier meer lezen over de uitgave van het boekje en de verzorgers ervan, te weten de heren Hoogveld en Mentink.

Vermeldenswaard is nog dat de bron van deze historisch zeer waardevolle uitgave, namelijk het aantekenboekje van vader en zoon Van den Bosch, na afloop van de lezing door een nazaat van Fredericus, Frans Mientjes, is overgedragen aan het Gelders Archief.
De manager Archiefbeheer, de heer J. Salverda, onderstreepte in zijn dankwoord het belang dat door het Archief wordt gehecht aan de vergroting van de kennis van het gewone maatschappelijk leven in het verleden.