Sinds kort is de oudste kadastrale informatie voor heel Gelderland digitaal beschikbaar. Het gaat hier om de zogenaamde kadastrale minuut die van kracht werd in 1832 maar opgemeten is al vanaf 1811. Klik hieronder op Lees verder om bij de site te komen.

Kadastrale minuut van Elst in 1832

Het project HISGIS heeft na onder meer Friesland en Groningen nu ook de oudste kadasterkaarten van heel Gelderland volledig gedigitaliseerd. Ze zijn te vinden op deze site:

https://hisgis.nl/projecten/gelderland/ 

De originele kadastrale minuutplans inclusief bijbehorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) zijn volledig digitaal te raadplegen. De minuutplan is de kaart die alle percelen, elk met een uniek nummer, in een bepaald gebied weergeeft. De OAT vermeldt wat het grondgebruik van een perceel is, wie de eigenaar en vruchtgebruiker zijn, de oppervlakte ervan en onder meer de klassering ervan ten behoeve van de belastingheffing. 

Meer informatie over het kadaster is onder meer te vinden in de Kadastrale Atlas van Gelderland 1832; Elst en Lent (Van der Hoek & Mentink, 2012) of op internet: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kadaster_(Nederland).