De heer Albert Nip, geboren in Meppel in 1920, was werkzaam bij Taminiau/Heinz, gemeenteraadslid in Elst, lid van verschillende besturen en daarnaast vooral verzamelaar van informatie en beeldmateriaal over de geschiedenis van Elst. Na zijn overlijden in 1994 zijn deze materialen aan Marithaime geschonken.

In 2019 heeft een werkgroep bestaande uit Frits Hoogveld, Netty van Kleef, Teus Peek en Rudi Liebrand het initiatief genomen dit materiaal te gaan uitwerken. De 2700 dia’s en de honderden pagina’s met de hand geschreven toelichtingen waren al eerder in 2013 gedigitaliseerd. Het uitwerken bestaat uit het typen van de vele pagina’s geschreven tekst, het fotoshoppen van de gescande dia’s en het bij elkaar brengen hiervan in een logische structuur.

Nip heeft de geschiedenis van de meeste straten van Elst beschreven tot 1994, foto’s uit het verleden verzameld en van veel straten en huizen zelf foto’s gemaakt. Zijn werk geeft een goed beeld van de ontwikkeling van Elst en de buurschappen. De werkgroep kwam, toen het nog kon, tweewekelijks bij elkaar om de teksten door te spreken en zo nodig te verbeteren.

Het werk nadert nu zijn einde. In de loop van 2021 verwacht de werkgroep al het materiaal digitaal beschikbaar te hebben. Er zal ook een publicatie uit voortkomen, de vorm en omvang ervan is nog in discussie.

Rudi Liebrand