In 2021 is het tweehonderd jaar geleden dat Napoleon Bonaparte stierf. Hij was een van de invloedrijkste figuren uit de Europese geschiedenis. De Franse generaal bouwde een gigantisch leger op en onderwierp grote delen van Europa aan zijn macht. Zijn optreden liet ook diepe sporen na in de Nederlandse samenleving. Hij voerde tal van maatregelen door die het sociale leven ingrijpend veranderden en die tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn. Denk aan de invoering van de Code Napoleon of de burgerlijke stand. De Nederlandse monarchie stamt eveneens uit die tijd.

Onder redactie van Lotte Jensen is een boek verschenen met de titel Napoleons nalatenschap. In dit boek laten historici, cultuurwetenschappers en andere specialisten zien hoe Napoleons erfenis ons land heeft gevormd in de politiek, de rechtspraak, het onderwijs, het waterbeheer en de cultuur. Lotte Jensen (1972 en woonachtig is Elst) is hoogleraar Nederlandse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert over nationale identiteitsvorming, Nederlandse literatuur en geschiedenis.