ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

INDEXEN van Volkstellingen en Bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Elst

Er is nu een aantal indexen van de volkstellingen en bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Elst beschikbaar.

Er moeten nog wat aanvullingen komen voor wat betreft de niet leesbare gedeelten. Dit laatste moet (nog) gebeuren met de originele boeken erbij zodra die (daarvoor) weer beschikbaar zijn. De indexen zijn bedoeld om de genealogen snel uit te kunnen laten zoeken of de door hen gezochte familie vroeger in Elst heeft gewoond en in welk boek deze gevonden kan worden en op welke bladzijden.

De Elster volkstellingen en bevolkingsregisters zijn overgebracht naar het Gelders Archief. Verder onderzoek (door genealogen) zal dan daar plaats moeten vinden. Er zijn nu de indexen beschikbaar voor de boeken van Elst en de Elster buurtschappen van de jaren 1825, 1850, 1880/1890-1900. Van Jaques Buurman is er de volkstelling van 1795.

U kunt de beschikbare registers inzien door te klikken op de volgende links:

Boek 02-528: 1825 Lijst van ingezetenen gemeente Elst

Boek 04-529: 1825 Volkstelling van het dorp Elst

Boek 05-530a: 1825 Volkstelling van de buurschappen in Elst

Boek 11-542: 1850  Bevolkingsregister van het dorp Elst

Boek 14-543: 1850 Bevolkingsregister van de buurschappen van Elst

Boek 33-569: 1880 – 1909 Bevolkingsregister van Lienden

Boek 34-570: 1880 – 1909 Bevolkingsregister van Eimeren

Boek 35-571: 1880 – 1909 Bevolkingsregister van Reeth

Boek 36-572: 1880 – 1909 Bevolkingsregister van Bredelaar

Boek 37-573: 1880 – 1909 Bevolkingsregister van Aam

Boek 39-574: 1880 – 1909 Bevolkingsregister van Rijkerswoerd

Boek 51-568: 1880 – 1909 Bevolkingsregister van Hollanderbroek

Wat kunt u met deze registers doen?

De sectie Genealogie heeft alle namen die in deze registers voorkomen in een bestand ingevoerd en daarna alfabetisch gerangschikt.
U kunt uit deze lijsten alleen de namen en leeftijden van alle ingezetenen van Elst en buurschappen in die jaren opmaken. Achter de namen staat op welke pagina van welk boek die personen te vinden zijn.
In ons archief bevinden zich foto's van alle vermelde pagina's. Hierop kunt u vinden: de wijk en het huisnummer waar deze persoon woonde, beroep, godsdienst, gezinssamenstelling, plaats van herkomst, de naam van de plaats waarheen vertrokken of eventueel de overlijdensdatum.

In onze bibliotheek staat nu een bijgewerkte dubbel DVD met daarop de laatste versie (2015) van de Bevolkingsregisters van Elst en de volkstelling van 1825.

Wilt u de boeken raadplegen? Deze bevinden zich in het Gelders archief.
Wilt u de foto's raadplegen? Neem dan contact op met de sectie Genealogie via een e-mail.