Henk Knol werd twee weken geleden gebeld door Hendrik E. Seevink uit Nijmegen met de mededeling dat hij materiaal had waarvan hij dacht dat Marithaime daarvoor wel belangstelling had. Het betreft de kopie van een brief die gevonden is bij de sloop van het oude station van Elst, geschreven door ene Gerlach Gerritsen. Het origineel is waarschijnlijk bewaard, maar nog niet gevonden.

De brief met de datum 12 maart 1879 luidt als volgt:

Dit station, Retiraria, gebouw-goedere bergplaats met twee wachterswoningen werd onder mijn toezicht gebouwd en uitgevoerd vanaf April 1878 tot en met Mei 1879 als dan moet zulk geheel klaar zijn.
Mijn chef was den heer ingenieur M.A. van Idzinga welk zijn functie had opgedragen aan den heer hoofdopzichter  W. Lorentz,  beide wonende te Nijmegen, zodat ik speciaal met het werk was belast en daarvoor als opzichter benoemd.  Heel veel heb ik hier te maken gehad om de onkundige aannemers die zich weinig van het werk hadden voorgesteld en zij met dergelijke werken niet op de hoogte zijn.  En deed hun nog al geld verlies berokken. Evenwel het werk zeer laag begroot was en zoodoend ook laag is aangenomen is er licht 8 a 10 Mil. aan ’t werk verloren deur aannemer Rowerdspoor uit Harlingen. Het was anders wel een gewillig Persoon en niet ongeschikt voor dagelijksche omgang.
Ik bouwde als opzichter voor den staat de Brug te Kuilenburg, het station te Utrecht, brug over het Hollandschdiep, het regter Landhoofd van de brug te Nijmegen aan  de zijde van  Lent en vervolgens hier.  Van kind af aan al bouwkundig opgeleid, geboren 1827 de 7 april te Wageningen, heeft ook als opzichter 18 kerken gebouwd en onderscheide andere werken gemaakt. Thans komende op een leeftijd dat hard naar mijn einde opschied.
Ik ben niet heel gelukkig geweest in mijn avonturen waardoor welke mijn kinderen ook nog al verspreid zijn geraakt. Mijn oudste zoon Gerhard bij den Waterstaat naar Indië. Mijn oudste dochter Margaretha met haren man Willem Grol naar Indië bij de Staatspoorwagens, mijn zoon Harrie 10 jaar Militair toen schrijver geworden en gehuwd zijnde op de secretarie te Gorsel bij Zutphen, mijn 3e zoon Willem leert ook het  timmeren, doch is traag in het leren en mogelijk gaat hij ook naar Indië. Mijn jongste dochter Johanna leert nog op de vrouwenschool en leert goed. Zodat mijn vrouw en ik nog al vaak heel veel moeilijkheden in ons leven hebben te kampen gehad.

Moge dezen brief bij verandering of bij slooping van dit werk gevonden worden stel dan deze s.v.p. aan mijn nageslacht ter hand.

Hendrik Seevinck heeft de vondst van deze brief vermeld in het personeelsblad van de spoorwegen. Dit leidde tot op heden niet tot het vinden van nageslacht van Gerlach Gerritsen, die op 23 oktober 1897 overleed in Arnhem.