ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Familienamen in het kerspel Elst 17e en 18e eeuw

De sectie Genealogie heeft familienamen verzameld van (mannelijke) inwoners van Elst-dorp en haar buurschappen die hier in de 17e en 18e eeuw woonden.

De bronnen die gebruikt zijn uit het Gelders archief in Arnhem en het archief van het polderdistrict Over-Betuwe (Tiel) staan vermeld in de inleiding.

Voor de 17e eeuw komen de gegevens uit de verponding van 1650 (onroerend goed belasting) en het familiegeld van 1676 (personele belasting).

Voor de 18e eeuw is gebruik gemaakt van gegevens over Rotmeesters uit 1711 (dijkbewaking; Rotcedulle van 1750 en de lijst van ingezetenen van het Ambt Over-Betuwe uit 1763.

De derde lijst, met inwoners rond 1800, is samengesteld uit een lijst van de volkstelling van 1795; een register met manspersonen boven 18 jaar uit 1797 en een lijst met personen die schade hadden geleden bij de dijkdoorbraak van 1809.

U kunt de inleiding en de lijsten bekijken door te klikken op de volgende links:

Inleiding op de namenlijst in het Kerspel Elst (pdf, 6,7MB)

Lijst van familienamen 17e eeuw (pdf, 52 kB)

Lijst van familienamen 18e eeuw (pdf, 56 kB)

Lijst van familienamen rond 1800 (pdf, 84 kB)

Wat kunt u in de lijsten vinden?

De lijsten bevatten Achternaam, Voornamen en Woonplaats (per buurschap) van mannelijke inwoners van Elst in de periode 1650 - 1809. In een aantal gevallen is ook het beroep en/of het geboortejaar bekend. De gegevens zijn gesorteerd op familienaam. Ze vormen een aanvulling op de hierboven vermelde gegevens uit de bevolkingsregisters die starten in 1825. Het is onze bedoeling de lijsten aan te vullen met gegevens (van mannen en vrouwen) uit de trouwboeken uit de 17e en 18e eeuw.