ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Lent heeft altijd een belangrijk deel uitgemaakt van het werkgebied van Marithaime. De leden van de Sectie Lent bestuderen binnen Marithaime de archeologie en cultuurhistorie van Lent en omgeving en draagt kennis en inzicht over aan belangstellenden en belanghebbenden.

Nu een gedeelte van Lent bij de gemeente Nijmegen is gaan horen heeft Marithaime en in het bijzonder de Sectie Lent zich ook aangesloten bij het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen. Het Platform heeft tot doel in Nijmegen en omgeving te bevorderen:

  • het cultuurhistorisch besef;
  • de zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed;
  • het verhogen van de kennis over en inzicht in, respect voor en beleving van trots op de cultuurhistorie van Nijmegen en omgeving.

Het Platform wil waar nodig een spreekbuis zijn naar de gemeente.

De Sectie Lent vormt samen met de Stichting Lent800 en de Historische Vereniging Slijk Ewijk/Oosterhout en de Stichting Menno van Coehoorn een Werkgroep binnen het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen.

De Werkgroep richt zich op de cultuurhistorische begeleiding van de ontwikkelingen in Nijmegen-Noord. Met name de bewustwording en visualisatie van de geschiedenis van: de verdedigingswerken, de historische panden, ontginningswegen, watergangen, doorbraakkolken en de bewoning van Lent.

Een maal per jaar organiseert de Sectie Lent een bijeenkomst in Lent over een historisch onderwerp. Voorbeelden zijn ondermeer:

  • "De vergeten veldslagen van 523 bij Nijmegen" lezing op 12 oktober 2005 door de heer M. Groos.
  • "De Rijn-IJssellinie, een wapen tegen de Russen" lezing op 25 oktober 2006 door Eric de Reijer.
  • "Thermion Philips Lent, het gebouw, de bedrijven, de mensen en de producten." lezing op 18 september 2007 door ir Martin Paul Neys (Industrieel erfgoed) en Frans Mikx (Geschiedenis van 1937-1989).
  • "Dijkverlegging en identiteit van Lent", lezing op 9 januari 2008 door Ferdinand van Hemmen.
  • "De geschiedenis van de dorpen Lent, Oosterhout en Ressen, de Nijmeegse beklemming en de ruimte voor de Waal" lezing op 15 december 2009 door John Mulder, Historisch geograaf uit Oosterhout.

Heeft u interesse deel te nemen in de activiteiten van de Sectie Lent dan kunt u zich aanmelden bij de heer Frans Mikx, tel 024-324 45 31. 

Meer informatie over Lent800 vindt u op de website http://lent800.nl/.