Westeraam.jpgIn de Brochure "Westeraam, woonomgeving met een unieke historie" is de geschiedenis globaal beschreven.

De leden van de sectie Westeraam hebben het voornemen een groot aantal aspecten van de historie en ook over het ontstaan van de nieuwe wijk sinds 1990 nader te onderzoeken en te verdiepen. De verschillende deelonderzoeken resulteren in werkdocumenten die uiteindelijk samengebracht worden in een boek met de werktitel "Westeraam, wijk met een verhaal". Inmiddels is een aantal werkdocumenten afgerond. Genoemd kunnen worden:

  1. Het verleden van Westeraam  (pdf, 2,23 MB)
  2. Boerderijen in Westeraam(pdf, 2,29 MB)
  3. Kadastrale gegevens Westeraam(pdf, 4,28MB)
  4. Ontwikkeling waterhuishouding Westeraam(pdf, 1,15 MB)

Deze werkdocumenten kunt u downloaden door te klikken op de link.

De Sectie Westeraam zoekt mensen die geïnteresseerd zijn om bepaalde deelaspecten nader uit te werken. Suggesties voor onderwerpen kunt u aanvragen door een een e-mail te sturen aan de Sectie Westeraam.