ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Als u De Gelderlander leest, is het u waarschijnlijk niet ontgaan dat afgelopen zaterdag 7 september in het katern van De Betuwe een uitgebreid interview heeft gestaan met Freddie Coenders.
Freddie Coenders, cultuurhistoricus, heeft onder andere een onderzoek gedaan naar de tragische gebeurtenissen die zich in en rond Driel in de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan, met name tijdens de "Operation Market Garden" en de belangrijke rol die de Poolse brigade onder leiding van generaal Sosobowski hierin gespeeld heeft.

In de wandeling die in het krantenartikel uitgebreid besproken wordt, komen veel van deze gebeurtenissen aan de orde. Nog uitgebreider wordt een en ander door hem verteld in de lezing die hij hierover voor onze vereniging houdt.

Het is voor het bestuur van Marithaime een eer en genoegen dat het Freddie Coenders bereid heeft gevonden, zijn onderzoek in de vorm van deze lezing te presenteren. De onlangs opgerichte Sectie Driel van onze vereniging heeft deze avond georganiseerd.

Op deze avond kunt u bovendien nog tegen een aantrekkelijke prijs de volgende boeken kopen:

  • All men are brothers
  • De Poolse erelijst,
  • De Slag om Arnhem 1944

Auteur: Frans Hoekstra

Adelaar en Pegasus

Stripboek over de Poolse strijd in Driel

Striptekenaar Hennie Vaessen (zelf aanwezig)

Zoals in onze convocatie van vorige week te zien was, vindt deze lezing plaats in Driel, de Kersentuin, Sosabowskiplein 1,
op woensdag 18 september 2013, aanvang 20.00 uur

Wij hopen u daar te ontmoeten!