ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

In dit door Marithaime uitgegeven boek worden niet minder dan circa zestig mythen ontzenuwd, waaronder de Slag om Arnhem en de capitulatie in Wageningen. De presentatie vond plaats op maandag 16 juni om 20.00 uur in "Het Wapen van Elst".

2014-06-16 Presentatie-boek-MarketGardenHet boek bevat een omvangrijke studie, gewijd aan de gebeurtenissen die zich van de operatie Market Garden tot de bevrijding hebben afgespeeld. Ruime aandacht is besteed aan het strategische belang van het Over-Betuwse bruggenhoofd bij de verschillende geallieerde operaties. Tijdens de geallieerde opmars over een breed front door Frankrijk en België naar het noorden en noordoosten stonden strategische en logistieke problemen centraal evenals de keuze voor bruggenhoofden over de Rijn of de Neder-Rijn. Montgomery koos voor de vestiging van een bruggenhoofd op de Veluwe. Operatie Market Garden was binnen vier dagen totaal mislukt. Market mislukte 19 september 1944 ten noorden van de Neder-Rijn, Garden 21 september ten zuiden van Elst (Gld.). Een belangrijke oorzaak was het 14 september schrappen van de landing van een Britse brigade in Elst.

MarketGarden boekenleggerMontgomery presenteerde daarom al 22 september 1944 operatie Gatwick. Doel was een Brits-Amerikaanse aanval naar de Rijn en vestiging van bruggenhoofden bij Wesel en Keulen. De geallieerden hielden in de Over-Betuwe een bruggenhoofd in stand als uitvalsbasis voor offensieven naar het noorden of oosten. Problemen daar waren het Militair Gezag; voortdurende artilleriebeschietingen; de vereiste sterke verdediging; evacuatie van de burgerbevolking; plundering en roof door geallieerde, vooral Amerikaanse, militairen en onderwaterzetting van de Betuwe door Duitsers. Uitstel en eind oktober afgelasting van het offensief naar de Rijn (Gatwick) was nodig door de vereiste zuivering van de Scheldemonding (Zeeland en de Westerschelde) en het Duitse bruggenhoofd Venlo. Vrije toegang tot de haven van Antwerpen was noodzakelijk voor voortzetting van de geallieerde opmars.

Patrouille EdwardsVertraging trad in december en januari op door het Duitse Ardennenoffensief. Ook het geallieerde Rijnlandoffensief in februari en maart 1945 en de daaropvolgende opmars verder Duitsland in vond plaats over een breed front. Canadese troepen moesten in april 1945 in Oost-Nederland de linkerflank van het Britse Tweede Leger beschermen. Zuivering van de Veluwe was vereist voor het veiligstellen van een geallieerde bevoorradings- en verbindingsroute van Eindhoven over Arnhem naar het noorden en noordoosten. De capitulatie van de Duitse troepen in Noordwest-Europa, waaronder Nederland, op 4 mei 1945 op de Timeloberg op de Lüneburger Heide betekende het staken van de Duitse vijandelijkheden op 5 mei 1945 om 08.00 uur. De implementatie van die capitulatie in Wageningen betrof vooral de concentratie, ontwapening en terugtocht van de Duitse troepen in het westen van Nederland. De capitulatie van alle Duitse strijdkrachten te land, ter zee of in de lucht op alle fronten vond 7 mei 1945 plaats in Reims. De capitulatie van de Duitse troepen tegenover het Rode Leger de volgende dag in Berlijn was een bekrachtiging van de capitulatie in Reims als tegemoetkoming aan een wantrouwende Stalin. De Duitse capitulatie was onmogelijk omdat de geallieerden het Duitse staatshoofd en de Duitse regering niet erkenden.

Juist in dit jaar, waarin op allerlei gebied aandacht wordt besteed aan het feit dat operatie Market Garden 70 jaar geleden plaatsvond, zal er veel belangstelling voor dit boek bestaan. Het is rijk geïllustreerd met foto’s en overzichtskaarten in kleur.

MG pasfoto-JBAuteur Jan Brouwer is historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Over-Betuwe en het laatste oorlogsjaar 1944-1945. Hij ontzenuwt circa zestig mythen, waaronder: de slag om Arnhem (er was geen slag en Arnhem was geen doel), de Rijnbrug als einddoel van operatie Market Garden, de slag om Nijmegen, de capitulatie in Wageningen, het gelijk van de Pool Sosabowski tijdens de conferentie van Valburg over een massale oversteek over de Neder-Rijn en diens ontslag als zondebok voor het mislukken van Market Garden. Dit zal in de wereld van diegenen die zich op het gebied van de Tweede Wereldoorlog - vooral inzake operatie Market Garden - als deskundigen beschouwen, veel stof doen opwaaien. Het is een waardevol en tegelijkertijd prettig leesbaar boek, dat zeker in de belangstelling zal staan van diegenen die daadwerkelijk in de Tweede Wereldoorlog zijn geïnteresseerd.

Bij prijs van dit bijzondere boek bedraagt € 29,95. Een bestelformulier kunt u hier (rechtermuisknop - doel opslaan als ...) downloaden. Het ISBN nummer van het boek luidt 978-90-816342-3-6.

Voorintekenaars kunnen hun exemplaar afhalen na afloop van de presentatie op maandag 16 juni en verder op donderdag 19 en 26 juni en 3 juli tussen 19 en 20 uur in "Het Wapen van Elst", Dorpsstraat 28, 6661 EL Elst Gld. Voor andere belangstellenden is het boek dan ook te koop.