Auteur-en-CvK-02Op woensdag 11 juni heeft dr. Jan Brouwer zijn boek "Van Market Garden tot Bevrijding en het belang van het Over-Betuwse bruggenhoofd" aangeboden aan de Commissaris van de Koning van Gelderland, Clemens Cornielje. Dit vond plaats in het Provinciehuis in Arnhem.

De Commissaris heeft uitvoerig kennis genomen van de een groot aantal wetenswaardigheden en mythen die in het boek vermeld worden. De auteur vermeldde voorvallen die naar zijn mening zeker aanleiding geven tot reacties van diegenen die ook op het gebied van de Tweede Wereldoorlog als deskundig (mogen) worden beschouwd. Gedurende een levendige discussie gaf Commissaris Cornielje ook blijk van uitgebreide kennis van hetgeen er zich rond de periode van Market Garden heeft afgespeeld.

Lees ook het artikel over het boek.

Een bestelformulier vindt u hier.