De Canoncommissie zag het als haar opdracht een Canon van de geschiedenis van de gehele gemeente Overbetuwe samen te stellen. De vraag is dan "welke zijn in de loop van tijd de belangrijkste historische feiten die bepalend zijn geweest en nog zijn voor onze gemeente?" Het was hierbij van belang aan te sluiten aan de tijdvakken en vensters uit de nationale canon. In eerste instantie heeft Ineke Mentink, historica, een overzicht opgesteld van de landelijke canon met daarin mogelijke aanknopingspunten voor items die voor Elst van belang zouden kunnen zijn. Aansluitend hierop hebben vertegenwoordigers van de Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk en van de Werkgroep Zetten van Historische Kring Kesteren en Omstreken een overzicht gemaakt van mogelijke aanknopingsmogelijkheden voor canon-items in Zetten, Hemmen, Randwijk, Herveld en Andelst. Op basis van deze overzichten is door de commissie een 38-tal onderwerpen geselecteerd van voor de gemeente Overbetuwe van bijzonder belang zijnde onderwerpen.

De leden van de Canoncommissie namen op zich bij die onderwerpen een tekst te schrijven van ca. 400 woorden waarin de essentie van het onderwerp en de betekenis in Overbetuwe weergegeven werd. Voor een aantal onderwerpen is auteurs buiten de canoncommissie gevraagd een bijdrage te leveren. Bij deze teksten moesten sprekende afbeeldingen gezocht worden. 

De Canoncommissie Overbetuwe bestond uit de volgende leden:

  • Frits Hoogveld, voorzitter
  • Ineke van Druten, secretaris
  • Jacques Beeren, penningmeester
  • Ineke Mentink
  • Frans Spaan
  • Ton Janssen
  • Mieke van Veen
  • Linda Hagenouw
  • Wim van der Horst