Het bestuur van Marithaime is blij met de komst van Wim Cleijne, die tot de Algemene Ledenvergadering in 2014 uitvoerend secretaris ad interim wordt. De secretarisfunctie is vacant, omdat Jan de Klerck dit voorjaar om gezondheidsredenen terugtrad.

Om de taken van zowel de secretaris als van de penningmeester te verlichten, is besloten om de ledenadministratie uit hun takenpakket te halen. Eef Buurman is bereid gevonden om deze klus op zich te nemen. Hij vervult geen bestuursfunctie.

September 2013