ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

2015-10-04 Lezing-AmbtshuisRuim 225 mensen kwamen via de rode loper op bezoek in het Ambtshuis en werden welkom geheten door bestuursleden van Marithaime. Velen vertelden, dat zij nog nooit binnen waren geweest of heel lang geleden.

Bij de ingang stonden in een zaal tafels met boeken. Daar vonden veel onderlinge gesprekken plaats en met Frits van Ommeren en Sipkje Schimmel. In de zaal ernaast gaven Huib de Vries en John Koobs de Hartog van de sectie genealogie uitleg over stamboomonderzoek en lieten foto’s zien uit het vooroorlogse fotoboek van de familie Moulijn, dat onlangs in het bezit kwam van Marithaime.

In drie zalen waren films te zien: de film van de gebroeders Osterloh met verhalen over de evacuatie van 1944, de film over het feest van Elst 1250 met toelichting van het lid van het organiserende werkgroep, Wim Cleijne en de film over de ontwikkeling van de nieuwe wijk Westeraam, waarbij Feike Vlas en Gerrit Mentink aan de hand van bodemkaarten van Elst informatie gaven aan de bezoekers. 

2015-10-04 FotopresentatieBestuurslid Hans van der Heijden liet in een doorlopende voorstelling foto’s van vroeger zien. Ben en Jan Willem Dalhuizen hebben in de afgelopen periode ruim 24 interviews afgenomen van mensen, die de slag om Elst bewust hebben meegemaakt. Op tafel lagen foto’s van de geïnterviewden met hun verhaal. Ben en Jan Willem gaan de komende weken nog meer mensen interviewen.

In de indrukwekkende ‘Daan Tap’-zaal gaven oud-polderdistrictmedewerkers Jan Derksen en Ger de Vrieze gedurende de middag een tiental korte lezingen over de functie van het Ambtshuis in het verleden.

Belangrijke aanwezige vraagbaken waren Frits Hoogveld, Dick Herberts en Gerrit Mentink.

Ruim 40 bezoekers namen de ‘Ken je Elst’ - test mee, samengesteld door Johan van Meegen. De uitslag kun je hier bekijken en downloaden.

Het was de eerste keer, dat Marithaime op deze wijze naar buiten trad om bezoekers kennis te laten maken met de geschiedenis van Elst. De reacties van bezoekers waren zeer positief. Ook zijn er suggesties gedaan voor een volgende keer, reden voor het bestuur om hierover met de secties en werkgroepen te overleggen om meer van deze initiatieven te ontwikkelen.