pasfoto Jacques Zwartkruis

Sinds november 2016 wordt onze vereniging vertegenwoordigd in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Gemeente Overbetuwe door Jacques Zwartkruis. Hij wil zich graag aan u voorstellen.

Goede dag,

Mag ik me even voorstellen. Mijn naam is Jacques Zwartkruis en ik ben sinds november 2016 – namens de Historische Vereniging Marithaime – lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Overbetuwe. De CRK is een samenvoeging van de Monumenten- en Welstandscommissie. Van 1980 tot 2001 ben ik werkzaam geweest bij de gemeente Valburg op de Afdeling Bouwen en Wonen en was secretaris van de Monumentencommissie tot mijn Fpu in 2010 in de gemeente Overbetuwe.

Toen de Monumentenwet 1988 van kracht werd en het rijk steeds meer aan deregulering deed kreeg de gemeente steeds meer de taak om aandacht te besteden aan zijn boven- en ondergrondse monumenten. Er werden Gemeentelijke Monumentenlijsten in Valburg, Heteren en Elst opgesteld en door de Raden vastgesteld. In 2001 zijn bij de herindeling deze lijsten onverkort opnieuw vastgesteld. Er staan 200 gemeentelijke- en 76 rijksmonumenten op de lijst. Verder is er een archeologische waardenkaart opgemaakt waarop de archeologische gebieden staan aangegeven.

Een aanvulling op de gemeentelijke monumentenlijst uit de ‘Wederopbouwperiode’ is nog iets wat al langer de aandacht heeft. Het is de taak van de CRK om het College van B&W te adviseren over het cultureel erfgoed. De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, architect, bouwhistoricus, burgerlid en een lid van de Historische Kringen Elst en Driel. In het afgelopen jaar zijn er diverse bijeenkomsten geweest waarbij de verbouw van gemeentelijke monumenten aan de orde geweest. Ook ging het om het afvoeren van de gemeentelijke lijst van door brand verwoeste woonhuizen en boerderijen. Bij de beoordeling van de plannen gaat het niet alleen om het in- en exterieur maar ook om de directe omgeving van een rijks- of gemeentelijk monument. Zo gaat het er bij molens om de windvang te behouden (molenbiotoop).

Het is van groot belang ons cultureel erfgoed met zijn allen op peil te houden.

Jacques Zwartkruis