De Rabobank Oost-Betuwe houdt ook dit jaar de clubkascampagne, waarmee verenigingen geld kunnen verdienen. Hiertoe stelt de Rabobank een deel van de winst beschikbaar; € 75.000,- Ieder Rabobank-lid mag in de periode 15 tot en met 30 mei in totaal 5 stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete vereniging. De leden die mogen stemmen krijgen te zijner tijd een persoonlijke code en uitleg over de stemprocedure.

Uiteraard roepen wij alle leden van Marithaime, die lid zijn van de Rabobank, op om gebruik te maken van hun stemrecht en Marithaime dit jaar te helpen met hun stemmen.