ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Recente Lezingen, manifestaties en excursies

Lezing "Terugblik naar de reformatie vanuit een historisch kader" van de oorzaken toen, tot en met de consequenties nu

Een lezing door Henk Folmer uit Wijchen op maandag 10 januari 2011 in Onder de Toren te Elst

De Canon van Overbetuwe

Frits Hoogveld heeft op 3 januari 2011 het eerste exemplaar van de Cano van Overbetuwe aangeboden aan de burgemeester.

Lezing "Villa Bato, een vrijgezellenwoning met een bewonersgeschiedenis" en "Feestbogen bij kriningsfeesten, bevrijding en 800 jaar Lent van Begin tot End"

Een lezing door Frans Mikx op dinsdag 14 december 2010 in het Witte Huis in Lent

Derde Elster Dorpsquiz.

Alweer de derde Elster Dorpsquiz is onder grote belangstelling gehouden op vrijdag 29 oktober 2010 in "Het Wapen van Elst".

Lezing "Stille wateren, diepe gronden"

Op woensdag 20 oktober 2010 heeft de heer Ferdinand van Hemmen een lezing gehouden over het Betuwse dijklandschap en zijn kolken.

Lezing "Als de Elster Toren kon spreken"

Op woensdag 22 september 2010 hebben de heren Dik Herberts en Jan Derksen een lezing verzorgd en geillustreerd met foto's over de verwoesting en wederopbouw in en na de oorlog.

Excursie naar kasteel Huis Bergh

De historische Kring Oosterhout Slijk-Ewijk en de historische vereniging Marithaime hebben gezamenlijk een excurisie gemaakt op 12 juni 2010 naar kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg. Er is ondermeer een bezoek gebracht aan het Kasteelmuseum en aan de tuinen.

Lezing "125 jaar Betuwe Spoorlijn"

Op donderdag 15 april 2010 hebben de hern D.J. Viergever en E. Janssen in Onder de Toren een lezing gegeven over 125 jaar Betuwe spoorlijn.

Lezing: "Tussen Mobilisatie en Capitulatie: De Betuwe in verweer".

Op woensdag 24 maart 2010 heeft de heer Bernier Cornielje van de Stichting "De Greb"  een lezing houden met als onderwerp "Tussen mobilisatie en capitulatie: De Betuwe in verweer". 

Lezing: Kastelen, adelijke huizen en kerken in de Over-Betuwe, een korte impressie

Kobus van Ingen, bestuurslid van de Historische Kring Kesteren en Omstreken, heeft op donderdag 18 februari 2010 een zeer boeiende en met fraaie afbeeldingen geïllustreerde lezing gehouden dit onderwerp. Het was verrassend te horen en zien hoeveel bijzondere kastelen, huizen en kerken in de Over-Betuwe gestaan hebben.

Lezing: Stedelijke penetratie in de Over-Betuwe sinds 1953.

Op woensdag 20 januari 2010 heeft ons lid de heer dr Jan Brouwer een lezing gehouden over voornoemd onderwerp. Zijn lezing was mede gebaseerd op zijn artikel in Jaarboek 10 van Tabula Batavorum van 2009.

Lezing De Geschiedenis van de Betuwse dorpen Lent, Ressen en Oosterhout
.

Op dinsdag 15 december 2009 heeft de historisch geograaf, de heer John Mulder, om 20.00 uur in het Witte Huis, Pastoor van Laakstraat 54 te Lent, een lezing houden over de geschiedenis van de Betuwse dorpen Lent, Ressen en Oosterhout en over de Nijmeegse benauwenis en ruimte voor de Waal.

Boekpresentatie "De laatste dagen van Nieuw-Amsterdam"

Op dondermiddag 8 oktober 2009 heeft Sandy Jansen e.a. om 13.30 uur in de hal van het gemeentehuis haar boek "De laatste dagen van Nieuw-Amsterdam" gepresenteerd. Het is een spannende historische jeugdroman voor lezers vanaf 12 jaar waarin de laatste jaren van de stad Nieuw-Amsterdam voordat het New York werd beschreven wordt.

Tweede Grote Elster Dorpsquiz groot succes

Wegens het grote succes in 2008 heeft Marithaime en het Quiz Comite op vrijdag 23 oktober 2009 weer de Grote Elster Dorpsquiz georganiseerd. Dit jaar streden 26 teams van verenigingen, organisaties, politiek, families, vriendengroepen, etc. om de wisselbeker. Deze was het vorig jaar in het bezit gekomen van het team Kersten & Co. Dit team had zich dit jaar weer sterk gemaakt de wisselbeker te behouden.

Aanvankelijk leek dat ook te lukken. Het team van de kegelclub St. Vingatus eindigde evenwel met een gelijk puntenaantal. Een goed beantwoorde extra vraag van de jury wees de Kegelclub St. Vingatus als winnaar aan en het team Kersten & Co als goede tweede. Ook voor de derde plaats moesten de teams De Buurmannen en Meulenpol, die ook gelijk geëindigd waren, een extra vraag van de jury beantwoorden. Het antwoord resulteerde in de derde plaats voor het team Meulenpol.

Alle uitslagen kunt u door hier (pdf, 260 kB) te klikken nalezen. Na afloop was er nog een geanimeerd samenzijn. De dorpsquiz is zeker voor herhaling vatbaar.

Lezing: "Ondernemers in de Dorpsstraat in de 20e eeuw"

In aansluiting op de de manifestatie "Op de kaart" in het kader van Open Monumentendag waar een expositie is georganiseerd in etalages van een groot aantal winkeliers in de Dorpsstraat heeft de heer Frits Hoogveld op donderdag 1 oktober 2009 om 20.00 uur in het Wapen van Elst aan de hand van foto's van Toen en Nu een lezing gehouden waarin hij is ingaan op de vestiging en ontwikkeling van winkels en horecabedrijven in ons dorp vanaf ca. 1900 tot 2000.

Manifestatie Elst op de (ansicht)kaart

De nationale monumentendagen vallen dit jaar in het weekend van 12 en 13 september. Het thema is "Op de kaart". Met een knipoog naar dit thema heeft Marithaime samen met de Elster Ondernemers Vereniging een fototentoonstelling georganiseerd met als onderwerp "Elst op de (ansicht)kaart.

Ondernemers van EVO hebben hun etalages beschikbaar gesteld om gedurende de maand september karakteristieke foto's te etaleren van de Dorpsstraat zoals die was tussen ongeveer 1900 en 1950. Op een apart paneel wordt bij de foto door Marithaime een uitleg gegeven van de situatie toen en nu. Bij de foto komt een foto van de huidige situatie, gemaakt door de fotoclub Focel uit Elst.
Marithaime hoopt naar aanleiding van de tentoonstelling meer oude foto's en verhalen van "oude Elstenaren" ter beschikking te krijgen.

"Nieuwe Elstenaren" kunnen een maand lang het Elst van TOEN en Elst van NU ervaren.

Excursie naar Xanten

Marithaime heeft op 20 juni 2009 een busexcursie georganiseerd naar de archeologische stad Xanten. In Xanten is onder leiding van gidsen een bezoek gebracht aan het Römermuseum en is een Stadtrundfaht gemaakt.

Onderweg naar Xanten heeft Jeanne Melchers, die verbonden is aan het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, een exposé geven van de oorlogshandelingen in het gebied van het Reichswald. Ook is een bezoek gebracht aan het historisch stadscentrum van Kranenburg.

De 42 deelnemers hebben een zeer leerzame en interessante dag beleefd.

Lezing in Lent: De recente geschiedenis van de Citadel in de Hof van Holland, hét centrumgebied van de Waalsprong

Op dinsdag 7 april 2009 heeft de voormalig Rijksbouwmeester Kees Rijnboutt een lezing gegeven over De recente geschiedenis van de Citadel in de Hof van Holland, hét centrumgebied van de Waalsprong.
Hof van Holland is het gebied rond het lommerrijke fort Beneden Lent, tussen de Zaligstraat en het Landgoed Oosterhout. Een geliefd wandel- en fietsgebied, rijk aan natuur en cultuurhistorie langs de Lentse waarden en de karakteristieke Oosterhoutsedijk.

In de nabije toekomst moet daar de Citadel komen: een centrum voor wonen, werken, winkelen en ontspanning. Met dichte bebouwing, centrumvoorzieningen, kantoren en uitgaansvoorzieningen voor de bewoners van Nijmegen Noord en het Waalfront.

De heer Rijnboutt heeft een uitgebreide toelichting gegeven over de planvorming en over de wijze waarop hierin met de conflicterende belangen is omgegaan.

Lezing Nederlands Indië en de ervaringen van Indiëgangers

Op dinsdag 24 maart 2009 heeft om 19.30 uur in "Het Wapen van Elst" een inleiding plaatsgevonden door de heer Paul Montijn uit Groesbeek over
"De Indonesische strijd voor onafhankelijkheid ofwel de Nederlandse Koloniale politiek van de gemiste kansen".

Deze inleiding is gevolgd door een DVD-presentatie waarin "Indiëgangers" uit Elst en elders hun ervaringen vertellen van hun tijd in Indië.

Westeraam-avond

Op dinsdag 10 februari 2009 is om 20.00 uur in de aula van Het Westeraam een foto-, DVD-, en filmavond gehouden over Westeraam in wording.

De geschiedenis van de Linge

Op donderdag 15 januari 2009 heeft de heer dr. A. Bijl om 20.00 uur in "Onder de Toren" in Elst een lezing gehouden over "De geschiedenis van de Linge".

Genealogische avond

Op woensdag 10 december 2008 heeft de Sectie Genealogie van onze vereniging om 20.00 uur in "Onder de Toren" te Elst een presentatie gegeven van haar activiteiten. Huib de Vries heeft iets vertelt over de aanpak van genealogisch onderzoek voor beginners en gevorderden. Ook is ingegaan op de mogelijkheden die internet biedt om zelf genealogisch onderzoek te doen. Vragen uit de zaal werden als demonstratie ter plekke online beantwoord.

Frits Hoogveld is ingaan op de wijze waarop een gedeelte van het bevolkingsregister van Elst toegankelijk is gemaakt.

Lezing Gelders Archief

Op 19 november 2008 heeft de heer Fred van Kan, directeur van het Gelders Archief, een lezing houden over de betekenis van het Gelders Archief voor onder meer de inwoners van de gemeente Overbetuwe. De titel van de lezing was "Gelders Archief, meer dan 25 km Gelderse geschiedenis".

Wat doet het Archief precies? Hoe ziet de toekomst van de archieven er uit. Welke ontwikkelingen vinden plaats rond digitalisering en toegankelijkheid van archieven. En nog vele andere aspecten van archivering en gebruik zijn aan de orde geweest.

Eerste Grote Elster Dorpsquiz

Op 24 oktober 2008 heeft op initiatief van Marithaime voor de eerste keer een Grote Elster Dorpsquiz plaatsgevonden onder leiding van een breed samengesteld Quiz Comité. De 22 deelnemende teams van 5 of 6 personen werden getest op hun kennis van de geschiedenis van Elst, sport, muziek, cultuur, wetenswaardigheden, politiek, etc. Ook werden beeld- en muziekvragen gesteld.

Na een spannende strijd eindigde de teams Kersten&Co en Alles is Blauw ex aequo met 68 punten op de eerste plaats. Een aantal aanvullende vragen bracht uiteindelijk het team Kersten&Co in het bezit van de wisselbeker. Het team De Buurmannen bereikte met 64 punten de derde plaats. Het team met de minste punten wist toch nog het antwoord op 43 van de 100 vragen, ook een bemoedigend resultaat.

Het was een zeer geslaagde, gezellige avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

Excursie naar Tiel

Op vrijdagmiddag 23 mei 2008 heeft een groot aantal leden van Marithaime een excursie gemaakt naar Tiel. Hier is onder leiding van een gids een stadwandeling gemaakt langs een aantal van de vele historische gebouwen en monumenten die Tiel rijk is. Na koffie met Flipjekoek is de excursie vervolgd met een interessante rondleiding in het Flipje & Streekmuseum.

Lezing “Station Elst in de jaren ‘50

Op 22 april 2008 heeft de heer Onno de Vries een inleiding houden over "Station Elst in de jaren '50".

De heer de Vries maakte duidelijk dat het station Elst een belangrijk nationaal en ook internationaal knooppunt was voor met name goederenvervoer. Hij heeft zijn verhaal ondersteund door veel authentieke situatietekeningen en fotomateriaal.

Lezing: Een jongen van het dorp.

De schrijver Chris van Esterik heeft op dinsdag 25 maart 2008 om 20.00 uur in "Onder de Toren" in Elst een lezing houden over zijn boek "Een jongen van het dorp". Hij beschreef de meest ingrijpende veranderingen die zich in de Nederlandse dorpen, in het bijzonder in de Betuwe, in de twintigste eeuw hebben voorgedaan. Genoemd werden de toenemende mobilisering, de grote overgang van armoede naar rijkdom, de veranderingen in sociale structuur, de ontdekking van de Randstedeling van de dorpse idylle, etc.

Lezing: Geneeskundige verzorging in het verleden

Op woensdag 20 februari 2008 heeft prof. M.J. van Lieburg om 20.00 uur in "Onder de Toren in Elst" een lezing gehouden voor onze vereniging met als onderwerp: "De geneeskundige verzorging in het verleden, in het bijzonder ten plattelande".

Lezing: De Grift

Onze voorzitter, de heer Frits Hoogveld, heeft op 28 februari 2008 om 20.00 uur in het Dorpshuis van Oosterhout voor de Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk e.o. een lezing gehouden over "De Grift", de trekvaart die tussen 1610 en 1745 de voornaamste verbinding vormde tussen Nijmegen en Arnhem.

Lezing: Hongerwinter in West-Nederland

De heer Henk Duinhoven heeft op woensdag 16 januari 2008 een indrukwekkende lezing gehouden over "De Hongerwinter in West-Nederland".

Lezing: Stoombootdiensten

Op dinsdag 11 december 2007 heeft de heer dr. Aart Bijl in "Onder de Toren" in Elst een lezing gehouden over: "Stoombootdiensten op de grote rivieren in de periode 1850 - 1950".

Lezing: Agrarisch natuurbeheer

Op dinsdag 23 oktober 2007 is er een lezing geweest over "Cultuurhistorische landschappen in de Betuwe" en "Agrarisch Natuurbeheer".

Lezing: Over boek “Overbetuwe”

Op donderdag 27 september 2007 heeft ons lid dr. Jan Brouwer een lezing gegeven over de achtergrond en inhoud van zijn recent verschenen boek "OVERBETUWE, het grondgebied van de huidige gemeente Overbetuwe in de periode 1950 tot 1970,van wederopbouw naar ontsluiting".

Vijftig jaar bejaardenzorg in Elst

Op woensdag 31 oktober 2007 is het eerste exemplaar van het boek van Herman en Meike Polman met de titel "Vijftig jaar bejaardenzorg in Elst van 1954-2004" aangeboden aan burgemeester mevr. E. Tuijnman.

Vrijwilligersmarkt

Marithaime heeft zich gepresenteerd op de Elster Vrijwilligersmarkt op 30 september 2007. We hebben veel contacten gelegd en een aantal nieuwe leden kunnen registreren. Er was veel belangstelling voor de demonstratie van methoden voor genealogisch onderzoek.

Evacuatie uit Elst en Lent

Tijdens de Lentse Oeverspelen werd op zondag 2 september 2007 in de Dorpsschuur te Lent door de Historische Vereniging Marithaime een dvd-film getoond waarin een aantal mensen uit Elst en Lent herinneringen ophaalt aan de evacuatie in 1944-1945 en hun verblijf in Nederland en België.

Deze film is een bijdrage van Marithaime aan de Lentse Oeverspelen die is opgenomen in het programma van oude films dat wordt verzorgd door Pierre Muijsers.