kano uit ijzertijd elst.jpgIn de Nieuwsbrief 2010-12 is u gevraagd medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een boekje met bijzonderheden over de monumenten in de gemeente Overbetuwe. De lijst van Monumenten in onze gemeente kunt u hier downloaden.