ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

In het archief van Marithaime zijn de volgende archiefstukken aanwezig:

 1. Bevolkingsregister Gemeente Elst, zie hiervoor ook Sectie Genealogie
 2. Inventaris Archief Marithaime
  • Inventaris, diverse legaten, prenten, foto's, kranten, Werken en Weldoen
  • Inventaris van stukken van de herdenking in de Grote Kerk van Elst op 21 september 2004 tgv de bevrijding van Elst in september 1944
  • Inventarisatie Ambtshuis, opgemaakt door J.T.M. Derksen in april 1992
 3. Inventaris Archief van A (Bram) de Vries
  • Molens en Maalderijen
 4. Inventaris Archief D.N.P. Tap 
  • Inventaris van door Daniel Nicolaas Petronelius Tap (1928-2004) aan de Historische Vereniging Marithaime nagelaten stukken.
 5. Inventaris Archief Dik Herberts
  • Een avond terugkijken op Elst in de twintigste eeuw. Grepen uit een bewogen tijd. Dialezing tgv 30 jaar Wervershove.  34 foto's
  • Elst in de jaren 1930 - 1945, 28 foto's
  • Het dorp Elst als marktplaats, 16 foto's
  • Water en Brandweer, 8 foto's
  • Grepen uit het fotoarchief 1945 - 2000, 60 foto's
  • "Feestjes" in de 20e eeuw, 14 foto's
 6. Inventarisatie Archief Albert Nip
  De hieronder aangegeven dia's zijn gescand.
  • Dia's Reeth en tekst
  • Dia's serie 3 (28x) kaarten en panorama's
  • Dia's serie 4 (35x) boetekruisen en panorama's
  • Dia's serie 5 (37x) WO II
  • Dia's serie 6 (38x) WO II
  • Dia's serie 7 (46x) WO II
  • Dia's serie 8 (49x) WO II
  • Dia's serie 19 (8x) Grote Kerk
  • Dia's serie 21 (23x) Grote Kerk
  • Dia's serie 85 (73x) Eimeren
  • Dia's serie 86 (42x) Reeth
  • Dia's serie 87 (42x) Reeth
  • Dia's serie 88 (11x) Reeth
  • Reeth, beschrijvingen van:
   •  Biesterveld, nr 19
   •  De buurschap Reeth
   •  De familie Tijssen
   •  De Hucht, nr 9
   •  De Reethse Brug
   •  De Wolfshoek
   •  Haesbaert
   •  nr 11 en 11a
 7. Inventarisatie van Tentoonstelling Th. F. Span
  • Inventaris van een tentoonstelling over Th. F. Span (1855 – 1934), aannemer, architect, gemeenteopzichter en timmerman, speciaal de periode 1896 – 1928, gecompileerd door drs. Marianne Winkel, kunsthistorica, gehouden ter gelegenheid van Open Monumentendag van 17 september 1988 tot en met 30 september 1988 te Elst.
   Inventarisatie op DVD van 665 gedigitaliseerde ansichtkaarten van Elst.

Aan een beschrijving van deze ansichtkaarten wordt gewerkt.

Het bestuur van Marithaime moet nog vaststellen waar onder welke voorwaarden de verschillende archieven ingezien kunnen worden.