ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Om het bestuur te ontlasten is een werkgroep gevormd, die Feike Vlas helpt bij het plannen en eventueel organiseren van de jaarlijkse lezingen en excursies. 

Bijgaand een overzicht van lezingen, dat beschouwd moet worden als een voorpublicatie. Voor iedere lezing ontvangt u ook te zijner tijd aparte uitnodigingen.

De nieuwe werkgroep bestaat naast Feike Vlas uit Frits Hoogveld, Christha van Kleef, Huib de Vries, Jacques Zwartkruis, Bas Franses, Peter van den Broeke, Jan Willem Dalhuisen en Henk Knol. Zoals bekend bestaat er voor de dorpsquiz een aparte werkgroep.

In januari komt een lezing over het grafveld bij Bemmel, gevonden op het gebied ,waar straks de verlengde A15 komt. De datum is nog niet bekend.

Op 5 februari volgt een lezing met de titel "Gelre" door drs. René Arendsen, een van de Ridders van Gelre uit de succesvolle serie over de geschiedenis van onze provincie, die de afgelopen jaren door omroep Gelderland op de tv is vertoond. René: “De Gelderse geschiedenis is een prachtig waargebeurd verhaal, maar bleef tot nu toe zwaar onderbelicht. Zelfs hier in Gelderland. Wie de echte geschiedenis van Gelderland kent, kijkt nooit meer hetzelfde naar de omgeving waar hij of zij woont”.

Op 20 februari zal Dick Kruyt een lezing houden over de reformatie in Lent en wel in de Sint Maartenskerk in Lent.

Op 26 maart zal de Algemene ledenvergadering worden gehouden. Aansluitend zal René van Hoften, de Nijmeegse Stadshistoricus, een lezing houden over internationale bendes -waaronder de Betuwse bende- in en rondom Nijmegen (1740-1810).

Op 9 april zal Frits Hoogveld de lezing houden over de Kastelen rondom Elst waaronder de kastelen 'De Parck' en de 'Musschenberg' nabij Elst.

Op 22 mei zal Ferdinand van Hemmen een lezing houden over het Water als Wapen in deze regio in oktober 1944.

Eind september of begin oktober houdt archeoloog Cees Koot een lezing over het kasteel van de Heren van Lent. Bij de aanleg van de zogenaamde nevengeul van de Waal werd een spectaculaire archeologische vondst gedaan, sporen van een reeds lang verdwenen kasteel.

Begin november zal de 12e dorpsquiz worden gehouden.

In voorbereiding is een lezing van Olga de Boer in december rondom Sinterklaas en kerstmis.

 

En verder:

Dit jaar wordt er geen excursie georganiseerd.

Zoals bekend bestaat Marithaime in 2019 jaar 40 jaar. Hieraan zal in oktober de nodige aandacht aan worden besteed met een apart programma en met muziek.

 

bijgewerkt: mei 2019