Hieronder volgen enkele hoofdpunten van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart jongstleden.

  • De jaarlijkse terugblik van Tabula blijft onderdeel uitmaken van de contributie en blijft voor ieder lid beschikbaar. De contributie blijft daardoor gelijk aan vorig jaar.
  • Bestuursverkiezing: Hans van der Heijden werd gekozen in de functie van secretaris.
  • Feike Vlas en Ben Dalhuisen waren aftredend en stelden zich niet verkiesbaarEr waren geen plaatsvervangers voor Feike en Ben.
    Het bestuur roept leden op om zich voor een bestuursfunctie beschikbaar te stellen, zodat het bestuur kan voldoen aan het minimum aantal bestuursleden van 5. Men kan zich melden bij het secretariaat of persoonlijk bij een van de bestuursleden.
  • Bij het afscheid van de bestuursleden Feike Vlas en Ben Dalhuisen sprak voorzitter hen als volgt toe: Jullie hebben aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Het zijn drukke jaren geweest, met de naweeën van de phishing en de perikelen rond het boek Market Garden. We zitten in rustiger vaarwater. Jullie hebben beide aangegeven door te willen gaan met de werkzaamheden die jullie buiten de bestuurstaken verrichten: Feike in de sectie archeologie en tevens met de portefeuille lezingen en eventueel excursie en Ben in de werkgroep bibliotheek en archief en in de sectie WOII. Veel drukte vanwege 75 jaar Market Garden en komend jaar de 75 jaar bevrijding. Ik heb begrepen, dat je in verband die laatste viering alvast bent gaan verhuizen naar Wageningen.
    Beide hartelijk dank voor jullie inzet.

 

Feieke Vlas en Ben Dalhuisen