ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Op woensdag 21 november 2018 organiseert de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en omstreken een gezellige avond in het Dorpshuis in Slijk-Ewijk. De spreker Louis Dolmans zal vertellen over de nieuwe teelt van oude granen.

Louis Dolmans teelt op zijn Doornik Natuurakkers op biologisch dynamische wijze oude graanrassen. ‘Ik maakte als jongen de kaalslag van de ruilverkavelingsprocessen van dichtbij mee en die gingen me dwars door de ziel. Toen besloot ik, ooit word ik boer en ga ik alles terug planten. Vanaf 2010 teel ik graan, lupine en pompoenen en sinds kort vinden ook fruit- en notenbomen een plaats op mijn akkers. Ik merk dat door mijn manier van natuurlijke landbouw, met veel akkerranden, heggen, bomen en bosjes, in totaal 33 hectares, het aantal broedvogels heel sterk toeneemt. Oók een aantal rode lijstsoorten, zoals patrijzen en kneutjes, keert in het gebied terug en dat gaat verrassend snel.’

Van veel kanten is er waardering voor de natuurakkers. Zo liet Staatsbosbeheer in 2012 weten: 'De akkers met de kruidenrijke randen liggen er prachtig bij terwijl de heggen een verrijking voor het landschap zijn.' In datzelfde jaar beloonde de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Louis Dolmans met de 'Gouden Mispel' als waardering voor getoonde moed en tomeloze energie. In de zomermaanden vinden iedere woensdagavond graanwandelingen plaats zodat het publiek kennis kan nemen van deze innoverende manier van akkerbouw. Meer weten? zie: www.doorniknatuurakkers.nl 

Graag tot ziens op 21 november!