In het novembernummer van 2018 is een verhaal te lezen van Jack Schober, vrijwillig molenaar van de molen “De Hoop”, over de Eldense molengeschiedenis. 

De Eldense Molen werd in 1846 gebouwd, in opdracht van de heer Robbert Mulder, een broodbakker uit Elst. Zijn eerdere aanvraag uit 1830 voor een rosmolen bij zijn woning in Elst, was hem geweigerd, omdat er in Elst al een korenmolen stond. Die eigenaar, Hendrik Jansen, had het recht van wind en had voor zijn molen 22.060 gulden betaald. Daarom maakte hij bezwaar tegen nog een molen in Elst. De aanvraag voor de vergunning op de huidige plaats betrof een windkoorn- en pelmolen. De Molen kwam op een afstand van 45 ellen van de Griftdijk en 45 ellen van de Mooijeweg te staan.

Ondanks een goede molenbiotoop (windvang, inpassing in de omgeving) in Elden, dat toen nog bij Elst hoorde, was er toch een belemmering, een bezwaarschrift van de baron E.L. van Voorst tot Voorst. De molen kwam aan een zijde te dicht bij een aangrenzend stuk land, waarvan hij eigenaar was. Hij verzocht de gemeente Elst de molenaar te gelasten de wieken stil te zetten, elke keer als op zijn land werd geploegd of ander werk met paarden werd gedaan. Het verzoek dateerde van 3 mei. Zijn verzoek werd al op 9 mei toegestaan. Voor de baron werkten de ambtelijke molens snel.

Gedeputeerde Staten gaven vergunning voor de plaatsing bij besluit van 13 juni 1846.

Op 14 mei 1888 werd de molen verkocht aan G. de Weerdt.

Molden De Hoop in de jaren 60

Molen De Hoop in de jaren 1960 (bron: Oud Elden)