Verslag van activiteiten

Hier vindt u korte verslagen van activiteiten die binnen onze vereniging hebben plaatsgevonden. Klik een verslag aan voor een uitgebreider verslag.
 • Boek Dorpsquiz

  Het was al een tijdje duidelijk: de Dorpsquiz gaat dit jaar niet door. Toch wil Marithaime dit jaar iets doen voor al die mensen die elk jaar trouw meedoen.

 • Verslag 12e Elster Dorpsquiz

  Deze werd gehouden, zoals we gewend zijn, op de eerste vrijdag van de maand november, vrijdag 1 november, in de zaal van het Wapen van Elst.

  Winnaar werd het team de Roje Road met de teamleden: Joop Jansen (teamleider), Amdré Tumuleire, Arno Schellekens, Theo Spaan en Hans van Beek.

  Drie teams kwamen op de tweede plaats. Een barrage was nodig. Deze werd gewonnen door team Kersten en Co, waarna Wijkplatform Noord op de derde plaats eindigde.

 • Verslag presentatie Schuilen en vluchten

  Op 10 september 2019 is het boek Schuilen en vluchten gepresenteerd en het eerste exemplaar is in ontvangst genomen door wethouder W. Hol. In dit boek zijn ooggetuigenverslagen van Elstenaren uit de Tweede Wereldoorlog samengebracht door de gebroeders Dalhuisen. Van deze presentatie is ook een videoverslag gemaakt.

 • Verslag ALV van 26 maart

  Hieronder volgen enkele hoofdpunten van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart jongstleden.

 • Verslag lezing Witte kerkje Lent

  Op 20 februari 2019 werd door Dick Kruyt de lezing gehouden in het Witte Kerkje in Lent.

 • Verslag van 11e Elster Dorpsquiz

  Niet minder dan 25 teams van 5 deelnemers vulden de zaal van het Wapen van Elst tijdens de 11e Elster Dorpsquiz op vrijdagavond 2 november 2018.

 • Verslag excursie naar Zwolle op 9 juni 2018

  Op zaterdag 9 juni vond de jaarlijkse excursie plaats naar Zwolle. We hebben onder meer een rondvaart gemaakt en een stadswandeling onder leiding van een gids. Een uitgebreid verslag leest u onder de foto.

  Enkele leden op een rondvaartboot in Zwolle met op de achtergrond de Peperbus

 • Verslag lezing: Elst in de Tweede Wereldoorlog

  Op 15 mei 2018 hield Jan Willem Dalhuisen zijn lezing over Elst tijdens de bezetting. Al eerder hadden de gebroeders Dalhuisen een lezing gehouden op basis van een 40-tal interviews met Elsternaren die de oorlog bewust hebben meegemaakt, over Elst in de periode van 17 tot 23 september 1944.

 • Besluiten van de Algemene Ledenvergadering 2018

  De algemene ledenvergadering is vlot verlopen. Schriftelijk hadden leden al het jaarverslag ontvangen en plannen uit het beleidsplan. De financiën vragen nog wel onze aandacht. De penningmeester deed een beroep op alle leden, die lid zijn van de Rabobank om deel te nemen aan de Rabo-clubactie.

  Voorts heeft het bestuur bericht ontvangen van de belastingdienst, dat Marithaime de ANBI-status heeft. Dat betekent dat giften aan Marithaime aftrekbaar zijn voor de belasting.

  Tijdens de vergadering zijn plannen uit het beleidsplan voor de komende twee jaar toegelicht.

 • Activiteiten 2018

  Een overzicht van de activiteiten in het komende kalenderjaar. Zie hiervoor ook de pagina Activiteiten.

 • Verslag Keltische avond op 15 oktober 2017

  Een Keltische boerderij

  Naar schatting 150 mensen waren aanwezig voor de lezing en muziek over dit onderwerp. Voor de mensen, die de avond hebben gemist heeft Jan Bouwknegt een verslag gemaakt over dit niet alledaagse thema.

 • Wijkplatform Elst-Noord wederom winnaar Dorpsquiz

  Wijkplatform Elst-Noord heeft de  Elster Dorpsquiz voor de derde achtereenvolgende keer gewonnen. Hierdoor is de wisselbeker nu definitief in het bezit van het wijkplatform gekomen.

  Historische Vereniging Marithaime organiseerde de Elster Dorpsquiz voor de zesde keer. Dit populaire evenement, waar 28 teams aan deelnamen,  werd op vrijdagavond 1 november in het Wapen van Elst gehouden.

  2013-11-01_Dorpsquiz-winnaars
  Het winnende team van het Wijkplatform Elst-Noord bestaat uit Tanja Vollebregt, Erna van Zadelhoff, Jan Bouwknegt, Piet Brocatus, Jan Hoekzema en Feike Vlas.

  Klik hier voor meer foto's.