Op 3 januari 2011 is het eerste exemplaar van de Canon van Overbetuwe aangeboden aan burgemeester Tuijnman van de gemeente Overbetuwe.

Het samenstellen van een canon van de geschiedenis van de gemeente Overbetuwe was een initiatief van de historische verenigingen in de gemeente: de Historische Kring Oosterhout Slijk-Ewijk, de Werkgroep Zetten van de Historische Kring Kesteren en de Historische Vereniging Marithaime. In de Canon zijn de belangrijkste historische gebeurtenissen in 38 vensters beschreven. Tevens bevat de Canon een uitgebreide literatuurlijst waarin u over het betreffende onderwerp (venster) meer achtergrondgegevens kunt raadplegen.

Het boek is bijna uitverkocht.

De 38 vensters zijn:

 1. Oorsprong van de kerkdorpen, 200.000 – 1000 jaar geleden
 2. De prehistorie in de rivierdelta, ca. 9500 v.Chr. – 12 v. Chr.
 3. Romeinse tempels en de limes, ca. 20 v.Chr. – ca. 450 n.Chr.
 4. Diploma voor een Bataafse ruiten, 69 –98 n.Chr.
 5. Van Romeinse weg tot spoorweg, ca. 100 n.Chr – 1882
 6. Werenfried, ? – 760
 7. Bedijking en ontginning, ca. 1100 – ca. 1300
 8. Kastelen in Overbetuwe, ca. 1200 – ca. 1800
 9. Molens, ca. 1200 – ca. 1900
 10. Overstromingen, sinds ca. 1200
 11. Paardenmarkt te Elst, sinds 1260
 12. De Land- en Dijkbrief. 1327
 13. Hoge heerlijkheid Hemmen, 1350 – 1848
 14. Een late reformatie, ca. 1520 – ca. 1600
 15. De Grift, 1610 – 1745
 16. Tabakscultuur, ca. 1635 – 1900
 17. De Franse bezetting van de Betuwe, 1672
 18. Dialect, sinds 1700
 19. De Fluwelen Revolutie, 1795
 20. Landbouworganisaties, sinds ca. 1800
 21. Overbetuwse literatuur, vanaf 1800
 22. Ottho Gerhard Heldring, 1804 – 1876
 23. Van Ambt van Over-Betuwe naar gemeente Overbetuwe, sinds 1825
 24. Machtsstrijd op de breuklijn Rome-Reformatie, ca. 1850 – ca. 1970
 25. Zetten onderwijscentrum, sinds 1864
 26. Bloeiende Betuwe, sinds 1870
 27. Het Kiesschandaal te Elst, 1887
 28. Infrastructuur, sinds 1879
 29. Doleantie in Overbetuwe, 1886 – 1892
 30. Het weekblad ‘De Betuwe’, 1891 – 1996
 31. Moderne industrialisatie, vanaf ca. 1900
 32. Tweede Wereldoorlog en Market Garden, 1944
 33. Evacuatie en Manneneiland, 1944 – 1945
 34. Wederopbouw, 1946 – 1958
 35. Molukkers, sinds 1951
 36. Verstedelijking en herindeling, sinds ca. 1953
 37. De ruilverkaveling, sinds 1953
 38. Elst 1250, 1976