Nieuwsbrief november 2020

mail
Nieuwsbrief  02 maart 2021 

Beste Bezoeker,

Het is boekenmaand bij Marithaime. Deze maand verschijnen er maar liefst twee boeken via Marithaime. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Ook, zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief, meer info over cultuurhistorische actualisatie met als voorbeeld buurtschap Raaijen.

Het bestuur. 

Nieuws op de website

Op de website zijn sinds de vorige nieuwsbrief de volgende artikelen verschenen:

Geen Elster Dorpsquiz 2020, wel boek "Elster Dorpsquiz"

Helaas kan de traditionele Elster Dorpsquiz dit jaar niet plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. Maar niet getreurd, want de quiz verschijnt in boekvorm zodat je zelf thuis kunt gaan 'quizzen'. 


Lees verder

Terugblik 2020

Op 13 november zal het 21e jaarboek in de Terugblik reeks verschijnen. Het is een kloek boekwerk geworden met meer dan 300 bladzijden!


Lees verder

Erfgoedbeleid

In de vorige nieuwsbrief stond een luchtfoto van Raaijen. Een waardevolle locatie, bezien vanuit erfgoedbeleid, waar we zeer zuinig mee moeten omgaan vanwege de historische waarde.


Lees verder


 
--
marithaime.nl | Contactmessage
--