Nieuwsbrief januari 2021

mail
Nieuwsbrief  15 april 2021 

Beste Bezoeker,

Het afgesloten jaar 2020 met zijn lockdowns zal ons nog lang heugen. Het is allemaal nog niet voorbij, maar er is uitzicht op een beter 2021. Wij wensen alle leden en hun naasten een voorspoedig vaccin en een Covid-vrij jaar.

Er liggen activiteiten op de plank, die vorig jaar niet zijn doorgegaan, soms zelfs niet gepland konden worden. In totaal werken ruim 30 leden in werkgroepen gestaag door. We hopen dat 2021 een jaar zal worden met lezingen, boekpromoties en in november weer een normale dorpsquiz. Met het boek dat over 12 edities van de Dorpsquiz is verschenen, kan iedereen zich voorbereiden.

Ook is er gevraagd of Marithaime een korte cursus kan organiseren over hoe je een stamboomonderzoek kunt opzetten en welke hulpmiddelen hiervoor ter beschikking zijn. Tijdens de laatst gehouden Open dag bleek ook al veel belangstelling voor genealogie. Rudi Liebrand attendeerde ons op de noodzaak om het audiovisueel materiaal aan een onderzoek te onderwerpen en indien nodig in een nieuw digitaal jasje over te zetten. Veel zal afhangen van de bereidheid van leden met beschikbare kennis op dit gebied, in hoeverre zo’n project voortvarend kan worden aangepakt. We komen later hierop terug.

Namens het bestuur,
Henk Knol, voorzitter 

Nieuws op de website

Op de website zijn sinds de vorige nieuwsbrief de volgende artikelen verschenen:

Werkgroep Nip update december 2020

De heer Albert Nip, geboren in Meppel in 1920, was werkzaam bij Taminiau/Heinz, gemeenteraadslid in Elst, lid van verschillende besturen en daarnaast vooral verzamelaar van informatie en beeldmateriaal over de geschiedenis van Elst. Na zijn overlijden in 1994 zijn deze materialen aan Marithaime geschonken.


Lees verder

Goede verkoop van boek “Elster Dorpsquiz”

Mede door de bereidwillige medewerking van Bruna Herberts, Jumbo Macleane en AH Driessen, waarvoor onze hartelijke dank, zijn er tot nu toe zo’n 400 exemplaren verkocht van het boek “Elster Dorpsquiz”. Het boek bleek een gewild decembercadeau. Zodra Bruna Herberts de deuren weer mag openen is het boek alleen nog daar verkrijgbaar.

Jan Rouwhorst
januari 2021Tweehonderdste sterfjaar Napoleon

In 2021 is het tweehonderd jaar geleden dat Napoleon Bonaparte stierf. Hij was een van de invloedrijkste figuren uit de Europese geschiedenis. De Franse generaal bouwde een gigantisch leger op en onderwierp grote delen van Europa aan zijn macht. Zijn optreden liet ook diepe sporen na in de Nederlandse samenleving. Hij voerde tal van maatregelen door die het sociale leven ingrijpend veranderden en die tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn. Denk aan de invoering van de Code Napoleon of de burgerlijke stand. De Nederlandse monarchie stamt eveneens uit die tijd.


Lees verder

Verdwenen steenfabrieken te Elst

Samenvatting van een artikel van drs G.B. Janssen gepubliceerd in Tabula Batavorum van maart 1983.

In het derde kwart van de 19e eeuw was het voordelig om een steenoven op te richten. De kleigrond was gemakkelijk verkrijgbaar en er was weinig kapitaal voor nodig. Arbeiders waren vrij vlot te rekruteren uit de groeiende bevolking. Zo zien we op het platteland steenfabrieken verschijnen. De meesten kenden slechts een kortstondig bestaan. Ook Elst heeft in die tijd zijn steenfabrieken gehad die opmerkelijk dichtbij elkaar waren gesitueerd, namelijk aan weerszijden van de spoorlijn in het zuidoostelijke deel van Elst.


Lees verder

Kadastrale en topografische ontwikkeling van Elst, deel 1

In 2021 zullen wij u via de nieuwsbrief maandelijks de ontwikkeling van Elst en directe omgeving vanaf begin 19e eeuw tot heden laten zien. Dit doen we door het afbeelden van een kadastrale of topografische kaart voorzien van een toelichting.


Lees verder

 
--
marithaime.nl | Contactmessage
--